Úvod > Výlety > Pěšky po Česku > Procházka k Javoříčským jeskyním
Procházka k Javoříčským jeskyním
"> "> ">

Procházka k Javoříčským jeskyním

Nedaleko Olomouce se nachází pozoruhodná krajina Javoříčského krasu, který je součástí Zábřežské vrchoviny. Zatímco v podzemí se ukrývají jeskyně s nejbohatší výzdobou v ČR, na povrchu lze obdivovat přírodní rezervaci Špraněk. Pozorný milovník přírody si zde všimne četných krasových jevů, jako jsou ponory, závrty, škrapy, nebo sklaní brána. Terén je zde kopcovitého charakteru, samotná trasa měří pouze 4 km.
přírodní rezervace ŠpraněkNárodní přírodní rezervace Špraněk zahrnuje vápencový vrch Špláz a údolí potoka Špraňku, společně s přístupnými Javoříčskými jeskyněmi, které jsou největším zimovištěm letounů v České republice.

Jde o rozsáhlé území typicky vyvinutého krasu, ve kterém se vyskytují ponory, závrty, škrapy, skalní brána, homolovité skalisko „Zkamenělý zámek“, propast Zátvořice a rozsáhlá jeskynní soustava. Pro celé území byla v minulosti charakteristická vegetace vázaná na vápencové podloží tvořená většinou bukovými porosty s bohatým bylinným patrem, která se dnes dochovala jen na části chráněného území. Převážnou část rezervace dnes pokrývají lesy, především vápnomilné bučiny, suťové a roklinové lesy. Částečně jsou zde zastoupeny i květnaté dubohabrové lesy.

Javoříčské jeskyněUrčitě se podívejte také do nitra kopce, do hlubin Javoříčských jeskyní, které byly z velké části objeveny až roku 1938. Ohromný systém jeskyní je vytvořen v několika výškových úrovních a do dnešní doby byly objeveny další rozsáhlé části. Zvláště v 50. a 60. letech, kdy výzkumníci odhalili tzv. jeskyni Míru. Jeskynní systém je dlouhý téměř 6 kilometrů, z toho 790 metrů je zpřístupněno veřejnosti. Podzemní prostory mají velmi rozmanitou krápníkovou výzdobu od nejjemnějších brček až po několik metrů dlouhé stalaktity, stalagmity a mohutné sintrové kupy. V hojné míře jsou tu také excentrické krápníky rostoucí proti zákonům gravitace.