Úvod > Česká nej > Historické > Kopie Turínského plátna v broumovském klášteře - jediná historická kopie severně od Alp
Historické

Kopie Turínského plátna v broumovském klášteře – jediná historická kopie severně od Alp

V klášterním kostele sv. Vojtěcha v Broumově nad kaplí sv. Kříže za zlaceným štukovým věncem byla v 90. letech minulého století objevena unikátní kopie Turínského plátna. Jedná se o malbu na lněné plátno čtyřmi odstíny hnědavé barvy (přírodní pigment). Uprostřed plátna je latinský text Extractum ab originali, což doslovně znamená "Vytaženo z originálu".
Kopie se dotýkala originálu (tím získala punc posvátnosti) 4. května 1651. Zmíněnou událost dosvědčuje autentika (původní listina) přiložená k plátnu, kterou podepsal turínský arcibiskup Julius Caesar Bergiria.

V dokumentu je uvedeno, že plátno je určeno „velectěnému a úctyhodnému panu opatovi Matouši Ferdinandu z Bilenbergu“. Ten ji zřejmě daroval za svého života broumovskému klášteru a při barokní přestavbě byla uložena na místo, kde byla objevena. V současné době je broumovská kopie Turínského plátna vystavena s dalším artefakty v refektáři a je přístupná v rámci prohlídky kláštera.
 

Záhada Turínského plátna

Jedním z nejkontroverznějších a nejdiskutovanějších archeologických artefaktů je právě Turínské plátno. Zejména v katolické církvi se traduje, že je plátnem, do nějž bylo zahaleno tělo Ježíše Krista poté, co ho sňali z kříže. Na plátně je pouhým okem viditelný otisk mužské postavy. Podle legendy bylo plátno brzy po Ježíšově smrti přemístěno z Jeruzaléma do Edessy, později do Konstantinopole, ve středověku do Francie a nakonec do Itálie, kde bylo v roce 1578 uchováváno v kapli v Katedrále sv. Jana Křtitele v Turíně. O pravosti plátna se vedou vášnivé spory.

V roce 2002 nové analýzy a detailní průzkum plátna odhalují stáří Turínského plátna na 1300 až 3000 let. Navíc se také ukazuje, že zabalený mrtvý byl ukřižován jinak, než jak vídáme u Ježíše Nazaretského na obrazech a plastikách v kostelech. Roucho nese mužskou DNA a dva typy krve (předsmrtnou a posmrtnou), obě skupiny AB, 121 ran tříocasými důtkami, na jejichž koncích byla olůvka činkovitého tvaru, otisk mince Piláta Pontského z roku 29, pyly ze vzácných izraelských rostlin a navíc sérii tajemných nápisů.

Vědci z Padovské univerzity navíc v roce 2002 při restaurátorských pracích objevili po stržení podkladového plátna na rubu originálu druhý otisk mystické tváře. Té samé, která je otisknutá z přední strany Turínského plátna spolu se zbytkem těla. Italští vědci objevili na Turínském plátně nanočástice, jejichž struktura a rozmístění prý odpovídají následkům krutého mučení. Našli také zbytky kreatininu a feritinu – látky, jenž se obvykle objevují v tělech umučených lidí nebo těch, kteří za sebou mají hluboký nervový šok.
Naposledy změněno: 12. 8. 2021
Broumovský klášter – impozantní komplex dle projektu K. I. Dientzenhofera

Broumovský klášter – impozantní komplex dle projektu K. I. Dientzenhofera

Počátky kláštera sahají až do začátku 13. století. V roce 1999 byla v opatském kostele sv. Vojtěcha nalezena unikátní kopie Turínského plátna z roku 1651. Na světě se nachází kolem 40 podobných historických kopií, broumovská je však jediná ve střední Evropě (severně od Alp).

Ubytování a restaurace

Hotel Olympionik v Mělníku

Hotel Olympionik v Mělníku

Mělník, Střední Čechy
Mělnické vinařství Kraus

Mělnické vinařství Kraus

Mělník, Střední Čechy