Úvod > Co chcete dělat? > Národní přírodní památka Dalejský profil v Řeporyjích
Příroda

Národní přírodní památka Dalejský profil v Řeporyjích

Národní přírodní památka Dalejský profil n nachází v Řeporyjích v údolí Dalejského potoka. Údolím prochází naučná stezka, která pak pokračuje Prokopským údolím. Nacházejí se zde paleontologicky významné lokality s řadou výskytem bezobratlých mořských živočichů.
Přírodní památka Dalejský profil zahrnuje svahy, odkryté těžbou vápenců, skalní výchozy a stěny opuštěných lomů, které jsou tvořeny prvohorními horninami o stáří přibližně 400 milionů let.
 
Přírodní památka patří mezi významná společenství vápnomilných a teplomilných skalních stepí s výskytem chráněných a ohrožených druhů. Mezi paleontologicky významné lokality patří v Dalejském profilu rovněž lom Mušlovka a o kousek dál Černý a Červený lom.
 
Lom Mušlovka je bohaté naleziště zkamenělin z období prvohor. Černý lom se původně jmenoval Kamčatky, v roce 1923 dostal jméno "Černý" podle barvy tmavých silurských vápenců. Nejčastěji se zde nalézají lobolity (plovací orgán) mořské lilijice.
Zobrazit více