Úvod > Co chcete dělat? > Kostel Povýšení svatého Kříže v Dubicku
Památky

Kostel Povýšení svatého Kříže v Dubicku

Barokní kostel Povýšení svatého Kříže v Dubicku pochází z počátku 18. století. Kněžiště, které dnes slouží jako sakristie, jako jediné přežilo řádění uherských vojáků v 15. století a nese tak prvky gotiky. Kostel byl v roce 1958 zapsán na seznam kulturních památek.
Dubicko je menší obec ležící v podhůří Hrubého Jeseníku na trase ze Zábřehu do Úsova.

Směrem na západ od obce přechází Úsovská vrchovina do údolní nivy řeky Moravy. Název obce je odvozen od doubí, dubiny, tedy od dubového lesa.

Území obce bylo intenzivně obydleno již v pravěku ve starší i mladší době kamenné. V období kultury lužické existovala jižně od dnešní obce osada i s pohřebištěm. V písemných pramenech se Dubicko uvádí poprvé již roku 1253, kdy se zdejší tvrz nacházela v držení vladyky Beneda z Dubicka, což byl vrchní lovčí pozdějšího krále Přemysla Otakara II. Farní kostel se v Dubicku nacházel již roku 1297. Za vlády krále Jiřího z Poděbrad přišla do Dubicka uherská vojska a roku 1471 zbořila tvrz stejně jako hrad Brníčko v nedalekém okolí. Na místě, kde stávala tvrz, později vyrostl kostel v dnešní podobě. V průběhu třicetileté války byla polovina vsi zničena. Po roce 1848 se obec dostala pod politickou a soudní správu v Zábřehu.
 
Katolický farní kostel Povýšení sv. Kříže ukrývá jeden z nejstarších zvonů na Zábřežsku z roku 1476. K vidění je zde mimo jiné i márnice s raně gotickým jádrem z 2. poloviny 13. století, kamenný kříž s korpusem Krista z roku 1774, smírčí  kamenný kříž ze 16. století nebo pomník padlých – dílo významného českého sochaře Vojtěcha Suchardy z roku 1921. Na místním hřbitově je pochován armádní generál Bohumil Boček.

Ubytování a restaurace v okolí

Levandulové bistro Úsov

Levandulové bistro Úsov

Úsov, Olomoucký kraj
Morava Camp v Mohelnici

Morava Camp v Mohelnici

Mohelnice, Olomoucký kraj
Čokoládovna Troubelice

Čokoládovna Troubelice

Troubelice, Olomoucký kraj