Úvod > Co chcete dělat? > Klášter Zaječov – Klášter augustiniánů (Svaté Dobrotivé)
Památky

Klášter Zaječov – Klášter augustiniánů (Svaté Dobrotivé)

Augustiniánský klášter nechal v roce 1262 založit Oldřich Zajíc z Valdeka na místě, kde se mu dle legendy zjevila Panna Marie. Své jméno získal klášter v roce 1327, kdy sem byly převezeny z pražského augustiniánského kostela sv. Tomáše ostatky sv. Dobrotivé (sv. Benigny).

Na co se můžete těšit při návštěvě klášterního komplexu?

Nejstarší klášterní stavbou (ze 13. století) byl malý kostelík Zvěstování Panny Marie, který stával v místech dnešní sakristie, věže a kaple sv. Augustina a sv. Mi­kuláše Tolentinského. Dochované zbytky základů kaple Všech svatých se nyní nachází v klášterní zahradě.  Hlav­ní kostel prošel v 16. století značnou rekonstrukcí podle plánů italského architekta Dominika Canevalleho a tím také získal svou nynější podobu.
Dominantou hlavního oltáře velkého kostela, umístěného nad místem zjevení, je působivé rokokové plátno „Prosba Panny Marie k Oldřichovi z Valdeka", které bylo dokončeno r. 1745 J. P. Molitorem. Po levé straně se nachází kredencový stolek sv. Jana Nepomuckého a oltář Svatého kříže, datovaný z poloviny 18. století. Naproti velké kazatelně je náhrobní deska hejtmana Samuela de Bois, patrona kostela. Nad hlavními dveřmi jsou umístěny varhany, unikátní tím, že od své instalace v r. 1727 nebyly upravovány ani opravovány. Velký český skladatel Antonín Dvořák na ně hrál při jedné ze svých četných návštěv zdejšího kostela. Hlavní vstup zdobí latinský nápis: Karel IV., císař svaté říše římské, se svojí manželkou Alžbětou, navštívili tuto stavbu 28. 8.  roku 1732.  V dlažbě presbytáře je náhrobník  litá deska s nápisem a kartuší s augustiniánským znakem.

Vedle dominanty obce – kostela Zvěstování Panny Marie s klášterem svaté Dobrotivé  patří mezi památky kaplička postavená v Horním Zaječově před rokem 1800. V této části obce se také dochovala lidová architektura původních dřevěných staveb. V současnosti opuštěnou dominantou středu obce je budova Zděné, kde byl dříve hostinec se sálem využívaný jako tělocvična.
 

Legenda o založení kláštera svaté Dobrotivé

Podle příběhu, který téměř doslova zaznamenali všechny kroniky stejně, vybrala místo pro stavbu kostela a kláštera patrně sama Blahoslavená Panna Marie. 

Legenda vypráví, že na hradě Valdek u Hořovic bydlíval Oldřich Zajíc, který se rád modlíval. Jedné noci za ním přišly dvě mužské postavy a vyzvaly ho, aby je následoval. Pán se nezalekl a šel za nimi. Vál letní vítr a on se nechal zanést až za brány svého hradu. Když v tom si uvědomil, že se mu zjevila svatá Máří Magdaléna. Zbožný pán padl na kolena a svatá Máří mu nakázala, ať na tomto místě postaví klášter. Když se pak vracel zpátky na hrad, zavolal na stráž, aby mu spustila most. Ta zůstala v údivu, neboť té noci z hradu nikdo nevyšel. A bylo rozhodnuto, v roce 1262 započala stavba kostela, zasvěceného svaté Máří. Své jméno si vysloužil až v roce 1327, kdy sem byly převezeny ostatky svaté Dobrotivé.
Letiště pod Hejlákem v Brdech

Letiště pod Hejlákem v Brdech

Malá Víska, Středočeský kraj
Vyhlídka na Jindřichově skále v Brdech

Vyhlídka na Jindřichově skále v Brdech

Malá Víska, Středočeský kraj
Naučná stezka Jordán v Brdech

Naučná stezka Jordán v Brdech

Příbram, Středočeský kraj
Zřícenina hradu Valdek

Zřícenina hradu Valdek

Malá Víska, Středočeský kraj

Ubytování a restaurace v okolí

Hotel Zelený Strom Hořovice

Hotel Zelený Strom Hořovice

Hořovice, Středočeský kraj
Pension Villa Hořovice

Pension Villa Hořovice

Hořovice, Středočeský kraj
Hotel a restaurace U Parku v Hořovicích

Hotel a restaurace U Parku v Hořovicích

Hořovice, Středočeský kraj