Úvod > Co chcete dělat? > Cyklotrasa Vlašimské aleje
Letní sporty

Cyklotrasa Vlašimské aleje

Dvaatřicetikilometrový okruh ukazuje to nejzajímavější kolem Vlašimi – dvě nejznámější poutní místa Podblanicka, bývalé panské dvory a malebná údolí s kaskádami rybníků.
Auto zaparkujte na placeném parkovišti na Žižkově náměstí. Odtud vás cyklotrasa s číslem 8175 vede severovýchodně kolem řeky Blanice přes městský les Březina, který býval v první polovině 20. století oblíbeným cílem nedělních vycházek Vlašimáků. Ve třicátých letech zde byla dokonce otevřena restaurace Bárnetka. Dnes se zde však neobčerstvíte, chata je v soukromém vlastnictví, a tak pokračujte trochu náročnějším úsekem podél Blanice kolem skautské základny Měsíční údolí na Hrádek.

Kostel sv. Matouše je známý polychromovanou dřevěnou sochou Marie s Ježíškem ze 14. století. Tradice mariánských poutí na Hrádku byla založena v 16. století a trvá dodnes. Pod kostelem si prohlédnete mariánskou studánku s léčivou vodou a po málo frekventované silnici se vydáme přes Ctiboř k vrchu Kalamajka nad Domašínem. Kalamajka patří mezi tři vlašimské pětistovky, které jsou vidět z města a stojí okolo něj jako stráže (Kalamajka, Kostelík a Jinošov).

Mezi poli ve směru na Znosim si všimnete náspu lokální železnice. Vlaky po něm jezdí od roku 1895. Přes Znosim sjedete k Polánce, kde krátce na přelomu 17. a 18. století vlašimská vrchnost zkoušela v nově založené huti vyrábět železo. Nedaleký bývalý poplužní dvůr Ovčíny založila také vrchnost, v dobách své největší slávy tu bylo pro vlnu chováno až čtyři a půl tisíce ovcí.


Vorlinské údolí, Loreta a bývalá obora

Silnici v Dubu vystřídá polní cesta, která nás dovede do zalesněného Vorlinského údolí a dále do Jinošovského údolí s rybníky poetických jmen Utopenec, Jírovec, Kačák, Vápenský nebo Galilejský. Mezi Kačákem a Vápenským rybníkem odbočujeme doprava, abychom si prohlédli bývalé vápencové lomy.
Trasa podél potoka Orliny vás dovede k bývalému panskému dvoru Skalkov, o němž se písemné prameny poprvé zmiňují v 16. století. Za svůj romantický vzhled vděčí Skalkov stavebním úpravám v 19. století. Na podzim se zde rozhodně vyplatí slézt z kola a ochutnat ovoce rozličných tradičních odrůd.

Dalším zastavením cyklovýletu bude Loreta. Na Spáleném vrchu stojí tato významná církevní památka už tři století. Má připomínat chýši, ve které v Nazaretu žila Panna Marie. Snad nejúchvatnější je Loreta v době kvetení sedmiřadé lipové aleje. Omamná vůně je po celém kopci doprovázená hučením včel v korunách vzrostlých stromů.

Za potokem Bolinka vám infopanel cyklotrasy připomene zálibu někdejších vlašimských pánů v lovu. Na místě areálu firmy Sellier & Bellot byla v 19. století panská obora. Chov dančí, srnčí a bažantí zvěře ukončila větrná smršť, která v roce 1929 oboru poničila. Na tradici panské obory zbrojařská společnost navázala – dnes jsou zde chováni daňci a jeleni. Do města se vrátíte ulicí Československé armády.
Farní muzeum v Kondraci

Farní muzeum v Kondraci

Kondrac, Středočeský kraj
Kostel sv. Bartoloměje v Kondraci

Kostel sv. Bartoloměje v Kondraci

Kondrac, Středočeský kraj
Kaple Loreta u Vlašimi

Kaple Loreta u Vlašimi

Vlašim, Středočeský kraj
Socha kardinála Jana Očka ve Vlašimi

Socha kardinála Jana Očka ve Vlašimi

Vlašim, Středočeský kraj

Ubytování a restaurace v okolí

Hotel Vorlina Vlašim

Hotel Vorlina Vlašim

Vlašim, Středočeský kraj
Kafárna Vlašim

Kafárna Vlašim

Vlašim, Středočeský kraj
Restaurace-Pension Silvie ve Vlašimi

Restaurace-Pension Silvie ve Vlašimi

Vlašim, Středočeský kraj