Úvod > Kalendář akcí > Poutní mše
Společenské akce

Poutní mše

Mše v kostele Svatého Jana Křtitele v Ryžovišti se koná v neděli 26.6.2022 v 10:30 hodin.

Kostel v Ryžovišti je jeden z nejkrásnějších chrámů v celém okolí. Vysoko klenutá kostelní loď je velmi prostorná, je 37 m dlouhá a 13 m široká. Velmi prostorný oltář je krásným vysokým obloukovým klenutím. Na něm jsou vyobrazeny 4 fresky. Pocházejí z roku 1902. Jedná se o Zvěstování Panny Marie, Narození Páně, Obřezávání a Zjevení Krista. Autorem fresek je Josef Hübsch z Prahy. Hudební kůr je naproti hlavnímu oltáři a spočívá na dvou kamenných sloupech a trubkovitém stropu. Varhany pořízené v roce 1872 jsou od Riegera z Krnova a mají deset manuálů. Křtitelnice pocházející z roku 1897 se nachází v presbyteriu. Její spodní díl je z kararského mramor a poklop je ze dřeva. Její součástí je i polychromovaná socha sv. Jana Křtitele. Sakristie se nacházela až do roku 1844 na evangelijní straně a jelikož byla úzká a vlhká, byla přeložena na epištolní stranu.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1317. Současný kostel je již pátým ryžovišťským kostelem v pořadí. První dřevěná kaple byla vystavěna v roce 1289. Stála na jiném místě než stojí dnešní kostel a byla vypálena v době husitských válek. V roce 1433 byla v poněkud větší podobě obnovena. Již před rokem 1492 mělo Ryžoviště kostel a faru. Asi po 100 letech byla i tato kaple spálena, a to z důvodu morové nákazy. Tehdy byla vypálena celá osada. V době kolonizace okolo roku 1560 byl prostor obce opět osídlen, a to protestanty. Byl vybudován zděný kostel s mohutnou věží. Písemně je ale kostel zmiňován teprve roku 1570. Vzhledem k stoupajícímu počtu kolonizátorů se však po krátké době zdál kostel velice malý. Proto se rozhodl majitel panství Jan starší Kobylka v roce 1602 postavit kostel nový. Tento kostel byl slavnostně vysvěcen v roce 1603. Ze starého kostela zůstala zachována věž. Od konce roku 1624  spadal kostel pod ochranu Řádu německých rytířů. Za třicetileté války bylo Ryžoviště v roce 1637 a v roce 1643 zpustošeno požáry. A ohni v roce 1637 padl za oběť i kostel. Při požáru se roztavily i dva zvony. Ihned v roce 1638 byl odlit zvon nový. V roce 1655 byl kostel nově vysvěcen k poctě svatého Jana Křtitele. Tehdy začali místní obyvatelé přijímat katolickou víru. Do současného stavu byl farní kostel v Ryžovišti přebudován v letech 1755–1758. Poslední opravy kostela proběhly ve druhé polovině 20. století.

Ubytování a restaurace v okolí

Penzion Sova

Penzion Sova

Rýmařov, Moravskoslezský kraj
Hájenka Na Volárně

Hájenka Na Volárně

Bruntál, Moravskoslezský kraj
Hotel Slunce v Rýmařově

Hotel Slunce v Rýmařově

Rýmařov, Moravskoslezský kraj
Penzion Vincent

Penzion Vincent

Bruntál, Moravskoslezský kraj