Úvod > Výlety > Na kole po Česku > Tichou krajinou Horní Plané okolo Lipna na kole

Tichou krajinou Horní Plané okolo Lipna na kole

Dominantou našeho výletu je Lipenská přehrada s malebným okolím. Na začátku a v poslední třetině je trasa okořeněna překonáním protějších břehů lodí, která pojme jak auta, kola tak i pěší turisty.
Trasa vás zavede do okolí pramenišť, poznáte tajemné břehy s rybáři v okolí Kyselova, vystoupáte ke Svatému Tomáši a vychutnáte si krásné výhledy na Lipno z věže Vítkova Hrádku. V závěru poznáte krásu východních břehů Lipna a krajiny kolem Horní Plané.

Trasa začíná v Horní Plané dolů po silnici k přívozu (po žluté tur. značce). Lipenskou přehradu poprvé překonáte trajektem do Bližší Lhoty. Zde odbočte na silnici do Přední Zvonkové (cyklotrasa č. 1020). Kraj kolem Zvonkové je klidným romantickým koutem v dříve zakázaném hraničním pásmu. Na křižovatce odbočte na silnici do Kyselova po cyklotrase č. 1033. Z kdysi velké obce zbyla jen pestře zbarvená kaplička stojící na kameni vlevo za křižovatkou. Na rozcestí U Mostu odbočte na č. 1019 přes do Otova a Pasečné. Tam, kde cesta vyústí na velikou paseku budete na místě zvaném Růžový Vrch (nebo také U Korandy, podle posledního osadníka). Stavala tu menší osada, kde údajně mívali Schwarzenberkové sklad piva. Přímo zde se také nacházíhlavní evropské rozvodí Labe-Dunaj. To zde připomíná mohutná plastika z balvanů, která stojí na břehu Schwarzenberského kanálu.

Bývalou osadu Otov dnes připomíná jen křížek. Ještě ve dvacátých letech minulého století tu bývalo 17 domů, ve kterých žilo 86 obyvatel a býval tu i vodní mlýn a pila. Po roce 1955 osada zanikla. Na křižovatce před rozcestím Svatý Tomáš naleznete osadu v podhradí strážního hradu Vítkův kámen. Nejvýše položená zřícenina (1035 mn.n.) v ČR nabízí široký rozhled na lipenskou přehradu. Hrad založil Vítek z Krumlova na solné stezce. 

Ze Svatého Tomáše pokračujte rovně nahoru do kopce po cyklotrase č. 1033 zpět na křižovatku U Mostu, kde odbočíte směrem do Kyselova a na křižovatce odbočíte k přívozu (poslední přívoz  do Dolních Vltavic jede v 17 hodin). Z přívozu se vydejte do Černé v Pošumaví cyklotrasou číslo 1022. Ve městě přejedete Lipno po silnici č. 33, kde za řelezniční stanicí odbočíte na modrou turistickou značku, která vás dovede až do Horní Plané.
Celý popis