Úvod > Výlety > Na kole po Česku > Na kole kolem Slezské Harty

Na kole kolem Slezské Harty

Projeďte se na kole krajinou okolo Slezké Harty, místy připomínajícími zaniklou těžbu nerostných surovin, dávno vyhaslé sopky či dvě významné přehrady na jedné řece Moravici.
Vyjíždíme z jednoho z našich nejstarších měst s městskou památkovou zónou, Bruntálu. Nejvýznamnější památkou je zde zámek – původně gotický hrad z 15. století, v 16. a začátkem 17. století přestavěný na renesanční zámek o neobvyklém půdorysu kruhové výseče. Na náměstí a v přilehlých ulicích uvidíte měšťanské domy s renesančními jádry a barokními či klasicistními fasádami. Navštívit můžeme také raně gotický trojlodní kostel Nanebevzetí P. Marie z 13. století.

Z Bruntálu se dostanete do protáhlé vsi Moravskoslezský Kočov, kde stojí klasicistní kostel sv. Michala z roku 1794 se starší renesanční věží. V obci Nová Pláň při potoce Rýžovník je vybudovaná plnírna stolní vody „Horský pramen“, která zpracovává zřídla železité kyselky se značným obsahem volného kysličníku uhličitého. Zanedlouho odtud přijedete k vodní nádrži Slezská Harta. Velká přehradní nádrž na řece Moravici byla dokončena r. 1997. Sypaná hráz je vysoká 65 m a zadržuje jezero o rozloze 923 ha, dlouhé asi 15 km. Nádrž je určena pro vodárenské účely, jako ochrana před povodněmi, k výrobě elektrické energie a v omezené míře i k rekreaci. Funguje zde pravidelná lodní doprava.

Kolem nádrže byla vybudována nová Naučná stezka po vulkanitech v Nízkém Jeseníku, která zájemce provede po jednotlivých vulkánech, lávových proudech a místech, která zde s vulkanickou činností souvisejí.

Pokračujeme do obce Dvorce a dále kolem vodní nádrže Kružberk. Je to vodní nádrž na Moravici z let 1948–1949 s 33 m vysokou betonovou hrází. Přehradní jezero má rozlohu 287 ha s maximální hloubku 31 m a slouží jako zásobárna pitné vody. Z Kružberka se rychle dostanete Leskovce nad Moravicí, kde se asi 2 km za obcí, podél naší trasy, se nachází vápenná pec z roku 1912, která v současné době patří mezi technické památky.

Poslední zasávkou na trase může být čtvrtohorní Venušina sopka, jejíž vrchol je pokryt červenohnědou struskou a sopečným pískem. Z vrcholku sopky je krásný výhled do okolí, za příznivého až na vrchol Pradědu. Nedaleko odtud se nachází město Bruntál, naše místo startu i cíl.