Úvod > Výlety > Na kole po Česku > Na kole k Mechovému jezírku a za zlatými nugety

Na kole k Mechovému jezírku a za zlatými nugety

Projeďte se na kole krásnou přírodou Jeseníků! Výchozím bodem výletu je město Jeseník odkud se vydáte k horské osadě Rejvíz a následně k malebnému Mechovému jezírku. Dalším bodem na trase jsou Zlaté Hory s expozicí zlatorudných mlýnů, kde se ve vás může klidně probudit zlatá horečka. Trasa dále vede okolo zlatorudné štoly a zříceniny tavící pece zpět na Rejvíz a do Jeseníku.
V Jeseníku si můžete prohlédnout zachovalou vodní tvrz, kde dnes sídlí Vlastivědné muzeum. V temných sklepeních tvrze je pro otrlé povahy připravená expozice čarodějnických porcesů, ke kterým docházelo v 17. století. Z města jeďte po cyklotrase č. 53, ale u kostela zahněte do kopce směrem na Zlatý Chlum. Po prodkém stoupání se ocitnete na pěkné asfaltové cestě lesem, která kopíruje vrstevnici. Na křižovatce s cyklotrasou 6071 pokračujte ve směru na Rejvíz, který byl vyhlášen vesnickou památkovou zónou se stavbami typickými pro oblast Jesenicka. Přímo k jezírku se sice na kole nesmí, ale můžete si ho nechat u vstupu k rašeliništi, které je největším na Moravě. Velké mechové jezírko se nachází ve středu západního jádra rašeliniště a vrstva rašeliny zde dosahuje 300 cm. 

Z Rejvízu trasa pokračuje po Čarodějnické cyklotrase až do Zlatých hor. Tam, v Údolí ztracených štol si nenechte ujít prohlídku středověkého hornického skanzenu na řece Olešnici. Místní mlýny zde ve 14. století sloužily k dobývání zlata. Zařízení a exponáty jsou plně funkční a jejich provoz vám obsluha předvede. Uvidíte tady stoupu na drcení zlaté rudy a další nástroje používané při těžbě zlata. A jestliže vás zde postihne zlatá horečka, půjčte si rýžovací pánve a zkuste své štěstí přímo na místě.

Zpáteční cesta po cyklotrase č. 6042 vede okolo zlatorudné štoly, která sloužila ještě několik desítek let po druhé světové válce. Několik stovek metrů štoly v sobě ještě ukrývá výrazné stopy po středověké těžbě. Trasa dále poračuje po cyklostezce až do Heřmanic a okolo Černé Opavy, kde u silnice, nedaleko osady Drakov, naleznete další cennou technickou památku - dřevouhelnou vysokou pec z roku 1807. Po několika kilometrech cesty lesem po asfaltovém povrchu se ocitnete znovu v osadě Rejvíz, odkud můžete pokračovat  po cyklotrase 55 zpět do centra Jeseníku.
Celý popis