Poběžovice

V malebném městě na úpatí Českého lesa dlouhá staletí žili pospolu Němci, Češi a Židé; pestrá minulost se dnes zrcadlí v přehlídce historických památek. Najdete tu raně barokní zámek, pozdně gotický kostel a židovský hřbitov, v okolí pak láká zřícenina středověkého hradu a areál kláštera v Pivoni.

Poběžovický zámek se probouzí do původní krásy

Poběžovický zámek dobře znal například Bedřich Smetana, který tu tři roky působil jako učitel hudby tří dcer Leopolda Thun-Hohensteina. Po druhé světové válce zámek krátce využívala pohraniční stráž, později však zpustnul a v osmdesátých letech bylo dokonce rozhodnuto o jeho demolici. Zachránil se doslova na poslední chvíli a nyní znovu získává důstojnou podobu šlechtického sídla. Můžete si prohlédnout několik opravených interiérů s freskami, hradní a zámeckou kapli, věž či renesanční sál.
 

Japonská hraběnka Mitsuko

Do Poběžovic často míří japonští turisté, aby si připomněli pobyt hraběnky Mitsuko (1874–1941), japonské manželky majitele panství Jindřicha Coudenhove-Kalergi. Mitsuko Aoyama, dcera tokijského obchodníka se starožitnostmi, prý byla první Japonkou, která opustila rodnou zemi a usadila se v Evropě. Zatímco ona musela přestoupit na křesťanství, její muž se kvůli sňatku musel vzdát diplomatické kariéry. Této dámě je věnována jedna z expozic na nedalekém zámku v Horšovském Týně.
 

Toulky za tajemstvím Českého lesa

Opuštěná a tajemná krajina Českého lesa slibuje nečekaná překvapení; na návrší za Poběžovicemi se nachází židovský hřbitov a zřícenina gotického kostela sv. Mikuláše, o pár kilometrů dál objevíte torzo bývalého augustiánského kláštera v Pivoni. Ještě dál, v rozlehlých lesích, se nachází zřícenina hradu Starý Herštejn. Jeho historie byla bouřlivá, ale krátká: coby sídlo loupeživého pána Zdeňka Dobrohosta z Ronšperka (ale zároveň zakladatele hradu v Poběžovicích) byl již roku 1510 dobyt a rozbořen.

Turistická informační centra


Aktivity

Rekonstruovaný zámek v Poběžovicích

Ve středu Poběžovic, na mírném návrší, se nachází areál zámku. Po opravách, které zámku navrátí důstojnou podobu významného šlechtického sídla, bude objekt využíván městem. Svoje prostory zde získá také muzejní expozice Panevropského hnutí.
Poběžovice, Plzeňský kraj

Japonská zahrada v zámeckém parku v Poběžovicích

Dominantou zámeckého parku v Poběžovicích na Domažlicku se stala japonská kamenná zahrada. Připomíná tak slavnou japonskou hraběnku Mitsuko, která žila na zdejším zámku začátkem 20. století.
Poběžovice, Plzeňský kraj

Bývalý augustiniánský klášter v Pivoni

Bývalý augustiniánský klášter se nachází v obci Pivoň přibližně 5 km jihozápadním směrem od Poběžovic. Nejzajímavější částí kláštera je presbytář jednolodního kostela Zvěstování Panny Marie, jenž je datován do období vzniku kláštera tedy poloviny 13. století.
Poběžovice, Plzeňský kraj

Zřícenina gotického kostela sv. Mikuláše v Šitboři

Kostel v Šitboři u Poběžovic je zdaleka viditelnou dominantou celého kraje, přestože je z něj dnes již zřícenina. Ta je však chráněna jako kulturní památka České republiky a mezi lety 2016-2020 prošla obnovou. Založení kostela je v současné době odborníky přisuzováno klášteru v blízké Pivoni.
Poběžovice, Plzeňský kraj

Židovský hřbitov v Poběžovicích

Asi 0,5 km severozápadně od města Poběžovice se nachází židovský hřbitov. Hřbitov se souhlasem zástupců Židovské obce v Plzni čistí od náletů několik poběžovických nadšenců, kteří se snaží jej uvést do přijatelného stavu.
Poběžovice, Plzeňský kraj

Ubytování a restaurace

Hotel Hubertus v Poběžovicích

Významným kulturním a společenským centrem v Poběžovicích je hotel Hubertus. Hotel je ideálním místem při poznávání krás Českého lesa, Chodska a okolí.
Poběžovice, Plzeňský kraj

Pojeďte na výlet


Po stopách šlechtických rodů: výlet z Konstantinových Lázní na hrad Krasíkov za pány ze Švamberka

Konstantinovy Lázně na Plzeňsku nabízejí nejenom kvalitní lázeňskou léčbu a nedotčenou přírodu, ale také spousty zajímavostí ve svém okolí. Pobyt v lázních tak můžete spojit s poznáváním dosud neobjeveného koutku Plzeňska.
výlet do historie - Švamberský hrad Krasíkov, Na hrady a zámky

Po stopách šlechtických rodů: s rodem Coudenhove a japonskou hraběnkou Mitsuko do Poběžovic a Horšovského Týna

Starobylý aristokratický rod Coudenhove pochází z Brabantska, části Nizozemí. První zprávy o nich máme z poloviny 13. století, do Čech přišli v době napoleonských válek. Na výlet s nimi se vypravíme do západních Čech, a to do Poběžovic, Horšovského Týna, do Pivoně a na Dianu.
Poznejte sídla rodiny Coudenhove-Kalergi, Na hrady a zámky

S osobností na procházku: po Chodsku a Trhanově s doktorem Josefem Thomayerem

Thomayerova nemocnice v Krči, Thomayerovo náměstí v Holešovicích, pražské Thomayerovy sady a řada ulic v celém Česku nám připomíná lékaře a spisovatele Josefa Thomayera (1853–1927). Vypravte se společně s Kudy z nudy na výlet do jeho rodného kraje, na Chodsko. Začneme v jedné z nejslavnějších chodských vsí, v Trhanově: právě na zdejším zámku se Josef Thomayer narodil.
procházka s doktorem Josefem Thomayerem, Pěšky po Česku

Běžecká trasa Bolevecký rybník

Jeden z největších rybníků v Plzeňském kraji je ideálním prostředím pro aktivní odpočinek. Po jeho březích a okolí je vedena nejseverněji položená 5 km dlouhá FreeRun trasa v Plzni.
tip na běhání v Plzni, Cesty pro zdraví