Úvod > Aktivity & akce > Akce > Zkušenost exilu - osudy exulantů z bývalého Ruského impéria

Zkušenost exilu - osudy exulantů z bývalého Ruského impéria

Kdy 16. červen 2017 - 29. říjen 2017 Výstavy
Výstava v letohrádku Hvězda s názvem Zkušenost exilu mapuje osudy exulantů z bývalého Ruského impéria v meziválečném Československu. Nabízí pohled do historie první republiky, která se po revolučních událostech v Rusku stala jedním z vyhledávaných cílů lidí prchajících před hrůzami občanské války.
Výstava se dotýká v současné době velmi aktuálního tématu migrace a exilu. Nabízí pohled do historie první republiky, která se po revolučních událostech v Rusku − od nichž letos uplyne 100 let − stala jedním z vyhledávaných cílů lidí prchajících před hrůzami občanské války a pronásledováním ze strany bolševické moci.
Československo tehdy poskytlo těmto lidem i v mezinárodním měřítku výjimečnou podporu, která umožnila příslušníkům exilu důstojnou existenci, studium či navázání na dosavadní profesní kariéru. Především Praha se stala významným centrem kulturního a vědeckého života ruské, ukrajinské a běloruské emigrace.
 
Výstava se snaží o zmapování meziválečné emigrace z bývalého Ruského impéria z mnoha úhlů pohledu a o vnesení tématu do povědomí širší kulturní veřejnosti. Zároveň ale otevírá i témata, která stála dosud stranou i odborného zájmu, především činnost emigrantů v přírodovědných a technických oborech či v oblasti divadelní a filmové tvorby.
 
Kromě známých osobností – jako jsou básnířka Marina Cvetajevová či
malíř Grigorij Musatov se návštěvník seznámí i s osudy a díly méně známých, ale velmi zajímavých postav emigrace, například originálního malíře Ivana Kulce, výtvarníka Sergeje Maka, s životními příběhy techniků a přírodovědců, kteří zanechali výraznou stopu ve vývoji československého zbrojního průmyslu, stavitelství, chemického průmyslu a mnoha dalších technických a vědních oborech. Zastoupeni jsou také představitelé společenských věd a v neposlední řadě také divadelní a filmoví umělci.
 
Kromě exponátů ze sbírek PNP, které obsahují největší kolekci osobních fondů emigrantů u nás, přináší projekt velké množství dokumentárního materiálu z fondů řady archivů, muzeí a galerií i ze soukromých sbírek. Výtvarná díla, fotografie, předměty každodenního života, originály rukopisů a korespondence, ukázky dobové knižní, časopisecké, ale také filmové produkce budou představeny v šesti tematických okruzích výstavy:

I. Příběh emigrace
II. Nový domov / Každodenní život
III. Ruský Oxford
IV. Obrazy exilu mezi tradicí a modernismem
V. Paměť exilu: knihy a literatura
VI. Na jevišti a před kamerou.


Autorem nápaditého a pro návštěvníky atraktivního řešení výstavy je přední český výtvarník Zbyněk Baladrán.
 
Součástí výstavy je bohatý doprovodný program, zahrnující přehlídku snímků, na kterých se podíleli ruští exulanti, v kině Ponrepo, komentované prohlídky s kurátory v českém, anglickém a ruském jazyce, tematické vycházky po vybraných pražských lokalitách, přednášky, diskuse, prezentace publikace a literární soutěž.
 
Památník národního písemnictví připravil výstavu ve spolupráci se Slovanským ústavem AV ČR, Národní galerií v Praze a Národním filmovým archivem. Na výstavě uvidíte sbírky a materiály Národní knihovny ČR, Státní Treťjakovské galerie v Moskvě, Uměleckoprůmyslového musea v Praze, Múzeum ukrajinskej kultúry Slovenského národného múzea vo Svidníku či soukromou sbírku Anastázie Kopřivové.
Celý popis
Naposledy změněno: 16. 6. 2017

Ubytování a restaurace v okolí