Procházkové okruhy Hradcem Královým zvou k pěkné procházce
5. březen 2015 13:00

Procházkové okruhy Hradcem Královým zvou k pěkné procházce

Hradec Králové
Hradec Králové bývá nazýván "učebnicí architektury pod širým nebem". Ti, kteří chtějí sloučit příjemné s užitečným a při cestách za poznáním zapojit i své tělo, jistě uvítají čtyři procházkové okruhy, které vedou městem. Jedná se o okruhy Historické město, Pevnost, Salon republiky a Současná architektura.