Úvod > Domů
[Error loading the control 'SliderMainImage', check event log for more details]

[DataConnection.HandleError]:

Query:
SELECT TOP 5 * FROM
(
SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY CASE WHEN DocumentID = 2351707 THEN 0 ELSE 1 END, DateFrom DESC) AS [CMS_ORN], ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY NodeID ORDER BY CASE WHEN [DocumentCulture] = @DocumentCulture THEN 1 ELSE 2 END) AS [CMS_C] FROM View_KzN_Theme_Joined WHERE [NodeSiteID] = @NodeSiteID AND (DOCUMENTID = 2351707 OR ) AND ([Published] = @Published AND (NodeAliasPath LIKE N'/Homepage/%') AND [DocumentCulture] = @DocumentCulture)
)
AS SubData
WHERE [CMS_C] = @CMS_C ORDER BY CMS_ORN

Caused exception:
Incorrect syntax near ')'.
[Error loading the control 'SliderThumbs', check event log for more details]

[DataConnection.HandleError]:

Query:
SELECT TOP 5 * FROM
(
SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY CASE WHEN DocumentID = 2351707 THEN 0 ELSE 1 END, DateFrom DESC) AS [CMS_ORN], ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY NodeID ORDER BY CASE WHEN [DocumentCulture] = @DocumentCulture THEN 1 ELSE 2 END) AS [CMS_C] FROM View_KzN_Theme_Joined WHERE [NodeSiteID] = @NodeSiteID AND (DOCUMENTID = 2351707 OR ) AND ([Published] = @Published AND (NodeAliasPath LIKE N'/Homepage/%') AND [DocumentCulture] = @DocumentCulture)
)
AS SubData
WHERE [CMS_C] = @CMS_C ORDER BY CMS_ORN

Caused exception:
Incorrect syntax near ')'.
Romantiku na dně tropické řeky zažijete v Hradci Králové
6. únor 2016 11:59

Romantiku na dně tropické řeky zažijete v Hradci Králové

Hradec Králové
Tropická příroda a květiny Střední a Jižní Ameriky, obří sladkovodní akvárium, v němž žije přes 40 druhů ryb a podvodní tunel umožňující pohled ze dna tůně k hladině – to jsou hlavní lákadla pro návštěvníky Envi domu v centru Hradce Králové. Otevřeno je i v zimním období denně (mimo pondělí) od 9 do 18 hodin.