Úvod > Aktuality > Tradiční Velikonoce prožijte v Muzeu lidových staveb v Kouřimi

Tradiční Velikonoce prožijte v Muzeu lidových staveb v Kouřimi

Vydáno 28. března 2018 Kultura
Nejvýznamnější křesťanské svátky prožijte v Muzeu lidových staveb v Kouřimi. Zabaví se zde celá rodina. Vyrobíte si vlastní pomlázku, ozdobíte velikonoční kraslici nebo vyzkoušíte stloukání másla. Děti můžou hledat velikonoční poklad nebo soutěžit v koulení vajec.
Velikonoce KouřimVelikonoce v Kouřimi znamenají nejen vyprávění o lidových obyčejích v době Velikonoc, ale také pečení jidášů a smažení pučálky, stloukání másla nebo zdobení vajec. Těšit se můžete také na malý tradiční jarmark, bylinkářku Janu Hunalovou nebo kováře Zdeňka Grausama, který děti naučí vykovat si vlastní hřebík.

Od pátku do neděle si na čtyřech celodenních dílnách vyzkoušíte čtyři různé techniky zdobení kraslic nebo podmalbu na sklo. Budou se plést pomlázky, v chalupách poskytnou kostýmovaní průvodci výklad k instalacím k celému cyklu: postnímu období se šesti nedělemi, pašijovému týdnu a Božímu hodu, k Velikonočnímu pondělí. Na Apríla 1. dubna si děti vyzkouší velikonoční kratochvíli: koulení vajec.
 
Zároveň můžete navštívit od 1. do 23. dubna výstavu Velikonoční čas v Muzeu lidových staveb. V muzeu se přenesete do dob dávno minulých a seznámit se s tím, jaké obyčeje se na českém venkově udržovaly v období předvelikonočního půstu a Velikonoc.
Výstava

Výstava "Mezi kmeny a státem"

Výstava zasazená do prostředí regionu Kolínska a Kouřimska je věnována základním aspektům státní a kmenové společenské organizace ve střední Evropě v raném středověku.

Městské opevnění v Kouřimi

Městské opevnění v Kouřimi

Středověké opevnění v Kouřimi patří k nejlépe zachovalým hradebním systémům v českých zemích. Vznikalo od poloviny 13. století do začátku 16. století. Mohutné hradby obklopují historické jádro města v délce asi 1250 metrů.

Muzeum Kouřimska v Kouřimi

Muzeum Kouřimska v Kouřimi

Muzeum Kouřimska, založené roku 1906, sídlí v historické budově Staré radnice uprostřed kouřimského náměstí. Zdejší sbírkový fond dokumentuje bohaté dějiny někdejšího krajského a královského města Kouřim a jeho bezprostředního okolí. Muzeum nabízí k prohlídce rozsáhlou a atraktivní historickou expoz

Kostel sv. Štěpána v Kouřimi

Kostel sv. Štěpána v Kouřimi

Již sedm a půl století je chrám sv. Štěpána Prvomučedníka v Kouřimi architektonickou i duchovní dominantou města. Stavba se dodnes zachovala v relativně autentické podobě, která napovídá mnohé o charakteru raně gotického stavitelství.

Zvonice s obrácenými zvony v Kouřimi

Zvonice s obrácenými zvony v Kouřimi

Obrácené zvony jsou v České republice pouze na dvou místech a jedním z nich je Kouřim. Po staletí se o církevních svátcích z jejích útrob rozeznívají zvony, zavěšené atypicky srdci vzhůru. Zvony se rozeznívají šlapáním.

Muzeum lidových staveb Kouřim

Muzeum lidových staveb Kouřim

Muzeum lidových staveb v Kouřimi je jediným skanzenem v České republice, který shromažďuje stavitelské památky z celého území Čech. Většina objektů je vybavena expozicemi, jež dokumentují bydlení a hospodaření na venkově. V průběhu roku se ve skanzenu konají rozmanité národopisné pořady.