Úvod > Aktuality > Tradiční Velikonoce prožijte v Muzeu lidových staveb v Kouřimi

Tradiční Velikonoce prožijte v Muzeu lidových staveb v Kouřimi

Vydáno 5. dubna 2017 Kultura
Nejvýznamnější křesťanské svátky prožijte v Muzeu lidových staveb v Kouřimi. Zabaví se zde celá rodina. Vyrobíte si vlastní pomlázku, ozdobíte velikonoční kraslici nebo vyzkoušíte stloukání másla. Děti můžou hledat velikonoční poklad nebo soutěžit v koulení vajec.
Velikonoce v Muzeu lidových staveb v KouřimiVelikonoce v Kouřimi znamenají nejen vyprávění o lidových obyčejích v době Velikonoc, obchůzky kluků s řehtačkami, vědomostní kvíz pro děti i dospělé.

Připraveny budou i řemeslné dílny: pletení pomlázek, zdobení vajíček, švec, kovář, pletení ošatek ze slámy, drátenice, stloukání másla. "Barunčina škola", venkovská škola s ukázkou výuky a dětských her.
 
Zároveň můžete navštívit od 1. do 23. dubna výstavu Velikonoční čas v Muzeu lidových staveb. V muzeu se přenesete do dob dávno minulých a seznámit se s tím, jaké obyčeje se na českém venkově udržovaly v období předvelikonočního půstu a Velikonoc.
Výstava

Výstava "Mezi kmeny a státem"

Výstava zasazená do prostředí regionu Kolínska a Kouřimska je věnována základním aspektům státní a kmenové společenské organizace ve střední Evropě v raném středověku.

Městské opevnění v Kouřimi

Městské opevnění v Kouřimi

Středověké opevnění v Kouřimi patří k nejlépe zachovalým hradebním systémům v českých zemích. Vznikalo od poloviny 13. století do začátku 16. století. Mohutné hradby obklopují historické jádro města v délce asi 1250 metrů.

Muzeum Kouřimska v Kouřimi

Muzeum Kouřimska v Kouřimi

Muzeum Kouřimska, založené roku 1906, sídlí v historické budově Staré radnice uprostřed kouřimského náměstí. Zdejší sbírkový fond dokumentuje bohaté dějiny někdejšího krajského a královského města Kouřim a jeho bezprostředního okolí. Muzeum nabízí k prohlídce rozsáhlou a atraktivní historickou expoz

Kostel sv. Štěpána v Kouřimi

Kostel sv. Štěpána v Kouřimi

Již sedm a půl století je chrám sv. Štěpána Prvomučedníka v Kouřimi architektonickou i duchovní dominantou města. Stavba se dodnes zachovala v relativně autentické podobě, která napovídá mnohé o charakteru raně gotického stavitelství.

Zvonice s obrácenými zvony v Kouřimi

Zvonice s obrácenými zvony v Kouřimi

Obrácené zvony jsou v České republice pouze na dvou místech a jedním z nich je Kouřim. Po staletí se o církevních svátcích z jejích útrob rozeznívají zvony, zavěšené atypicky srdci vzhůru. Zvony se rozeznívají šlapáním.

Muzeum lidových staveb Kouřim

Muzeum lidových staveb Kouřim

Muzeum lidových staveb v Kouřimi je jediným skanzenem v České republice, který shromažďuje stavitelské památky z celého území Čech. Většina objektů je vybavena expozicemi, jež dokumentují bydlení a hospodaření na venkově. V průběhu roku se ve skanzenu konají rozmanité národopisné pořady.