Úvod > Aktuality > Velikonoce: Proč je středa Škaredá, čtvrtek Zelený a pátek Velký?

Velikonoce: Proč je středa Škaredá, čtvrtek Zelený a pátek Velký?

Vydáno 9. dubna 2017 Životní styl
Na dveřích velikonoční věnec, ve vázách proutky s rašícími lístky a na nich zavěšená zdobená vajíčka a na stole zajíci a beránci, tak vypadají před Velikonocemi české domácnosti. Víte ale, proč má každý den v pašijovém týdnu své jméno a proč je třeba pondělí Modré a čtvrtek Zelený?
Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílou sobotu, Velikonoční neděli a pondělí vnímáme hlavně jako dny báječného volna a dětských prázdnin. Na řadě míst ovšem můžete nahlédnout do dávných časů a přijít na kloub lidovým pověrám a velikonočním obyčejům. Někde se hrají divadelní pašijové hry, přibližující poslední dny Kristova života a jeho zmrtvýchvstání, jinde chystají národopisné pořady, kde vám vysvětlí všechno, co byste ještě o Velikonocích chtěli vědět. Užít si velikonoční atmosféru, ozdobit vajíčka, uplést pomlázku nebo si vyslechnout pašijové hry můžete například od čtvrtka 13. dubna do neděle 16. dubna na VelikonocíchMuzeu lidových staveb v Kouřimi a na Velikonočních oslavách na starobylém Šrámkově statku v Pileticích. Právě na Velký pátek 14. dubna začíná letošní návštěvnická sezona ve skanzenu na Veselém Kopci; Velikonoční slavnosti tu potrvají až do pondělí a těšit se můžete například na jarně upravené interiéry roubenek, ukázky velikonočního pečiva a zdobení vajíček. Velikonoce si od 15. do 17. dubna užijete i ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a nezapomeňte, že desítky dalších tipů najdete v kalendáři akcí na portálu Kudy z nudy!
 

Škaredá středa: den s úsměvem od ucha k uchu

Nechme ale ještě na chvilku beránky, zajíce a vajíčka spát a vraťme se o dva tisíce let zpět, kdy Ježíš vstoupil se svým průvodem do Jeruzaléma, přestože z proroctví dobře věděl, co ho tam čeká. Od těch dob je předvelikonoční pašijový týden zasvěcený zármutku a lítosti nad jeho utrpením a smrtí. Při mších se celý týden čtou nebo zpívají evangelia a křesťané také dali jednotlivým dnům zvláštní jména.

Pašijový týden začíná Modrým pondělím a Šedivým úterým. Nic neobvyklého se neděje, jsou to jen jména a pro vás všední dny jako každé jiné. Zato Škaredá středa, to je něco docela jiného! Pro křesťany začínají tři přísné postní dny plné hrachu a čočky, končí společenská posedávání a popíjení, začínají se chystat první malovaná vejce a hlavně se každý na každého musí usmívat. Podle staré pověsti se totiž jméno Škaredé středy odvíjí od Jidáše, který se ten den škaredil na Krista. Neopakujte to po něm, prý by vám to mohlo zůstat celý rok!
 

Zelený čtvrtek

Jen málo dní v roce mívalo v lidové víře takový význam jako Zelený čtvrtek. Je to zkrátka den, kdy dopadne dobře všechno, do čeho se pustíte – a naši předkové toho patřičně využívali. Obecně platí, že na Zelený čtvrtek byste něco měli udělat na zahradě nebo na poli, protože o to větší bude vaše požehnání po zbytek roku. Pečte Jidáše a hlavně sázejte – rostlinám zasazeným na Zelený čtvrtek prý neublíží žádná havěť a budou krásně zelené a šťavnaté.

Pro správnou hospodyňku začínala práce už před východem slunce, kdy vymetla celý dům a smetí vynesla za humna nebo na křižovatku, aby se v domě nedržely blechy. Neuškodí prý ani zvonění paličkou o hmoždíř, což prý ze stavení vyžene hmyz a myši. Hezká zvyklost velí, že odpoledne už by se nemělo pracovat a na talířích by celý den měla být zelená strava jako symbol jara a zdraví: třeba mladé kopřivy, zelí, špenát, salát, kapusta a čerstvé výhonky.
 

Zvony letící do Říma a noc otevřených skal

Ve čtvrtek při mši naposled zvoní kostelní zvony, než se podle pověry vydají na svůj každoroční let do Říma. Na Velký pátek tak hlasy zvonů nahrazovaly nejrůznější řehtačky nebo klapačky, malé i velké, připevněné na trakařích. Velký pátek je rovněž den smutku nad smrtí Ježíše a dnem přísného postu. V kostele se nekonaly mše, pouze se četla evangelia ze Starého zákona a zpívaly se pašije svatého Jana – a právě při nich se otvírala zem, sklepení starých hradů, hory a skály a na krátkou chvíli se lidským očím odhalily ukryté poklady. O takovém zázraku vypraví například Karel Jaromír Erben ve sbírce Kytice.

Podobně jako poklady se otvírají i hory, v nichž spí zakletá vojska – takže mějte na paměti, že pohybovat se na Velký pátek kolem Velkého Blaníku sice je velmi lákavé, ale kvůli nočním vojenským manévrům také životu nebezpečné. Pozor si dejte také na další šiky svatováclavského vojska, které se ukrývají pod hradem Kunětická hora anebo pod vyšehradskou skálouPraze. Legendární je rovněž bájné vojsko Slavníkovců, dřímající pod kopcem Oškobrhem, zatímco zpod Velké Čantoryje a Lysé hory tu noc mohou vyjet jindy dřímající slezská vojska.
 

Zázračná velikonoční voda

Zatímco na Zelený čtvrtek by na zahradu měli vyjít i lenoši, na Velký pátek měla být země v klidu a nedoporučovalo se pohnout ani s jedinou hroudou hlíny. A pak tu byla samozřejmě kouzelná voda, která o Velikonocích měla mít zvláštní moc. Na Velký pátek (a pokud to nestihnete, tak stačí v sobotu nebo v neděli) byste měli zajít ke studánce nebo k prameni a omýt si v tamní vodě alespoň obličej, prý pak budete krásnější. Velkopáteční voda údajně léčí oční neduhy, bolení hlavy i horečku, a když se s ní zadělá těsto, chrání chléb před zplesnivěním. Ze stejných ochranných důvodů se v ní plavil dobytek a vykrápěla se stavení i chlévy. Naopak nebezpečné bylo praní; prádlo by se prý ten den místo ve vodě namáčelo v Kristově krvi. Buďte v klidu, platilo to pro vodu proudící v řekách a potocích, o pračkách lidové pověry striktně mlčí!
 

Bílá sobota, Boží hod velikonoční a pondělní pomlázka

Podobné účinky jako na Velký pátek voda má na Bílou sobotu oheň. Jeho svěcení se stalo slavnostním obřadem; z oharku doneseného ze zapálené hranice před kostely vzplály v domech nové ohně, jimž se připisovala očistná a ochranná moc. Uhlíky a popel z posvěceného ohně se pak sypaly na louky a pole, aby dobře rodily.

V neděli na Boží hod velikonoční se zase rozezněly zvony a zvonky, které se vrátily z Říma. Na stolech se po čtyřicetidenním půstu objevily spousty dobrot: velikonoční hlavička, mazance, vejce, chléb a víno. Tradice pečeného skopového masa se zachovala v podobě beránků z kynutého nebo piškotového těsta. A pak je tu samozřejmě ještě velikonoční pondělí, koledování, pomlázka a malovaná vejce. Těm byla odedávna připisována zvláštní síla, především těm, která byla snesena na Zelený čtvrtek. Chránila domy i dvory, byla léčivá a odvracela každou špatnost. Není divu, že skořápky velikonočních vajec se nevyhazovaly do smetí, ale posloužily k dalším účelům – například rozhozené po zahradě prý držely dál od domu mravence.
 
Augustiniánský klášter Borovany - prohlídky s průvodcem

Augustiniánský klášter Borovany - prohlídky s průvodcem

Borovany na Českobudějovicku otevřely v červenci 2010 zrekonstruovaný bývalý augustiniánský klášter. Kromě prohlídek budov areálu kláštera se zde v průběhu turistické sezóny konají kulturní akce v interiérech nebo v přilehlé zahradě. Připravuje se obnova augustiniánského pivovaru.

Barokní areál Vraclav

Barokní areál Vraclav

Expozice barokních plastik pocházejících z poutní cesty vedoucí od východočeského města Králíky ke klášteru v Hedči. Vraclav leží 6 km severozápadně od Vysokého Mýta.

Kaple Svatých schodů v Rumburku

Kaple Svatých schodů v Rumburku

Rokoková kaple Svatých schodů v ambitu Lorety Rumburk připomíná pašijový příběh Ježíše Krista o odsouzení, utrpení a ukřižování. V Rumburku byl Ježíšův příběh zasazen do podmanivých, divadelně pojatých kulis. Jedná se o nejmladší poutní kapli Svatých schodů v českých zemích.

Kostel sv. Mikuláše Znojmo

Kostel sv. Mikuláše Znojmo

Výrazná znojemská dominanta zasvěcena patronu kupců a hojnosti, vás štědře odmění nejen svou krásou, ale i půvabným výhledem na Znojemskou přehradu.

Kaple sv. Antonína a křížová cesta v Dolních Kounicích

Kaple sv. Antonína a křížová cesta v Dolních Kounicích

K nejvýraznější kounické dominantě kapli sv. Antonína vede z města křížová cesta s 14 zastaveními. Začíná na konci náměstí Míru za restaurací U Gottwadů. Zastavení křížové cesty jsou chráněna jako kulturní památka České republiky.

Křížový vrch v Jeseníkách

Křížový vrch v Jeseníkách

V Nízkém Jeseníku najdete ojedinělou barokní křížovou cestu z 18. století, která vede z obce Ruda až po vrcholek Křížového vrchu. Z kopce se otevírá úchvatný výhled na Jeseníky, vrchy Králického Sněžníku i roviny Hané.

Památník písemnictví na Moravě

Památník písemnictví na Moravě

Památník nabízí stálou expozici zahrnující nejvýznačnější osobnosti literatury na Moravě od 9. do 20. století, temporární výstavy a prohlídku interiéru restaurované historické benediktinské knihovny s osmnácti tisíci knihami. Celkem čítá fond knihovny na 65 000 svazků.

Týnský chrám - kostel Matky boží před Týnem

Týnský chrám - kostel Matky boží před Týnem

Kostel Matky boží před Týnem patří mezi nejvýznamnější pražské kostely. Původní románský kostel patřil ke špitálu kupců v dnešním Ungeltu. Na jeho místě byl ve 13. stol. postaven raně gotický kostel. Za husitských časů býval kostel hlavní baštou husitů.

Vodní hrad Lipý v České Lípě

Vodní hrad Lipý v České Lípě

Hrad je oblíbeným turistickým cílem a místem konání nejrůznějších kulturních a společenských akcí. Nachází se v centru města Česká Lípa, u řeky Ploučnice v těsné blízkosti mezinárodní červené turistické trasy E10.

Kostel sv. Michala Vítochov

Kostel sv. Michala Vítochov

Od raného středověku stávala vysoko nad Vítochovem svatyně, kterou nechal údajně založit sv. Metoděj. Řadí se tak k nejstarším památkám na Moravě. Románsko-gotický vzhled se zbytky zdi a hranolovitá bašta připomíná časy, kdy by kostelík zároveň i pevností.

Bazilika sv. Václava ve Staré Boleslavi

Bazilika sv. Václava ve Staré Boleslavi

Románská bazilika sv. Václava s kryptou sv. Kosmy a Damiána je postavena na místě, kde byl podle tradice roku 935 zavražděn a po tři roky pohřben sv. Václav. Založil ji spolu s místní kolegiátní kapitulou po roce 1039 kníže Břetislav I. a vysvěcena byla roku 1046.

Velikonoční hrkání České Budějovice

Velikonoční hrkání České Budějovice

Když na Zelený čtvrtek odletí zvony do Říma, nahradí je v českobudějovických ulicích velikonoční hrkání.

Znojemské Velikonoce

Znojemské Velikonoce

Na Horním a Masarykovým náměstí ve Znojmě budou tradiční velikonoční trhy a k tomu kulturní program.

Velikonoce v Národním zemědělském muzeu v Praze

Velikonoce v Národním zemědělském muzeu v Praze

Národní zemědělské muzeum Praha vás zve na velikonoční akce a výstavy 2018. Těšit se můžete na velikonoční tradice a zvyky, tvůrčí dílny, hudební program pro děti a dospěle a mnoho dalšího.

Další aktuality

14.2.
2018
Oslavte svátek zamilovaných v Aquapalace Praha

Oslavte svátek zamilovaných v Aquapalace Praha

Střední Čechy | Životní styl
29.7.
2017
Na tajemném hradě Houska proběhne akce Bohnice na Housce

Na tajemném hradě Houska proběhne akce Bohnice na Housce

Střední Čechy | Životní styl
12.7.
2017
Na Jezeře v Poděbradech zažijete o víkendu Barvy léta

Na Jezeře v Poděbradech zažijete o víkendu Barvy léta

Střední Čechy | Životní styl