Úvod > Aktuality > Udělejte si vycházku půvabnou krajinou Mikulčic

Udělejte si vycházku půvabnou krajinou Mikulčic

Vydáno 20. ledna 2013 Památky
Udělejte si zimní procházku exteriéry památníku Staré a Velké Moravy po návštěvnických trasách akropole a podhradí. Vycházku můžete spojit s prohlídkou negativů základů mikulčických kostelů a knížecího paláce. Užijte si poznávání naší historie, krásy přírody lužních lesů a genia loci mikulčické lokality, místa, kde s určitostí pobývali patroni Evropy a slovanští věrozvěstové sv. Cyril a Metoděj.
Národní kulturní památka aspiruje o zápis na Listinu světových kulturních památek UNESCO. V 9. století tu stál velkomoravský hrad s rozsáhlým podhradím na ostrovech v řečišti toku Moravy o celkové rozloze až 50 ha.
 
Mikulčice jsou také nazývané Morava (grad Morava) nebo starobylé město Rasticovo (urbs antiqua Rastizi). Uvidíte zde základy knížecího paláce a 12 kamenných kostelů, pohřebiště s celkovým počtem přes 2.500 objevených hrobů i pozůstatky mohutného valu. Místo je spojeno s působením slovanských věrozvěstů sv. Konstantina - Cyrila a sv. Metoděje. Otevřeny jsou i dvě stálé vynikající archeologické expozice.
 
Navštivte významné místo počátků naší státnosti.

Slovanské hradiště v Mikulčicích - místo, kde pocítíte dotek dávných dějin naší země

Slovanské hradiště v Mikulčicích - místo, kde pocítíte dotek dávných dějin naší země

Slovanské hradiště v Mikulčicích bezpochyby patří mezi nejvýznamnější místa poukazující na historii našeho státu. S největší pravděpodobností byly Valy u Mikulčic hlavním městem Velké Moravy. V muzeu zhlédnete nejenom předměty denní potřeby, ale také výrobky uměleckého řemesla.