Úvod > Aktuality > Připomeňte si osobnost císaře Františka Josefa I. na zámku Březnice

Připomeňte si osobnost císaře Františka Josefa I. na zámku Březnice

Vydáno 7. května 2013 Památky
Na zámku Březnice se přenesete do doby našich pradědečků a prababiček, kdy život nebyl úplně jednoduchý, ale měl svůj řád, poklidně si plynul, lidé nikam nespěchali a dovedli se radovat i z maličkostí, jelikož skromnost byla ctností. Na výstavě nazvané František Josef I. – Viribus Unitis uvidíte exponáty ze soukromé sbírky, zobrazující císaře Františka Josefa I. na různých dobových užitných i dekorativních předmětech.
František Josef I.Sezónní výstava, která na zámku potrvá až do 31. října je věnovaná osobnosti Františka Josefa I. císaře rakouského, krále českého a uherského, markraběte moravského. Mocnář je zde zobrazen na dobových mobiliích, tiskovinách, obrazech, pohlednicích a jiných upomínkových předmětech.

František Josef I., jeden z nejvýznamnějších a přitom nejméně osobitých vládnoucích monarchů 19. století, vládl rekordních 68 let. V jeho říši mezitím došlo k převratným společenským a dějinným proměnám – zániku feudalismu a nastolení kapitalismu, dovršení průmyslové revoluce a nástupu vědecko-technické revoluce, novému uspořádání monarchie, k radikalizaci dělnictva, k rozpoutání 1. světové války. Nechuť císaře k novotám rostla s přibývajícími léty. A je snad charakteristické, že nechtěl používat automobil a odmítal telefon i další technické vymoženosti doby.

František Josef I. měl silně vyvinutý smysl pro povinnost a panovnickému poslání podřídil celý svůj život. Stal se pracovním strojem, který podle přísně vypracovaného režimu přijímal hodnostáře i úředníky a pečlivě, s byrokratickou přesností, vyřizoval úřední spisy. Přísně dbal na dodržování všech předepsaných forem života u dvora. Měl smysl pro detail a vynikal skvělou pamětí. Neměl mnoho zálib, až na jednu a tou byl lov. Jezdil často lovit do svého revíru v Gödölö v Maďarsku a do Alp na kamzíky. Každý den vstával v půl čtvrté ráno a byl buzen svým věrným sluhou Ketrlem slovy: „Kladu se k nohám vašemu Veličenstvu a přeji dobré jitro.“
Renesanční zámek Březnice

Renesanční zámek Březnice

Projeďte se v kočáře po parku, prohlédněte si pušky ze sbírky Hanuše z Kolovrat nebo nahlédněte do starobylé Lokšanské knihovny. Renesanční zámek svou dispozicí nezapře, že vznikl přestavbou středověké tvrze.