Úvod > Aktivity & akce > Aktivity > Rybí líheň u Borových Lad

Rybí líheň u Borových Lad

Příroda
Jednou z hlavních činností Rybí líhně Správy NP a CHKO Šumava, se sídlem v Borové Ladě, je chov původních a v ekosystému NP Šumava žádoucích rybích druhů. Tímto chovem se zajišťuje přirozená druhová i věková rovnováha rybích společenstev.
Pstruhová líheň Borová Lada je unikátní projekt Národního parku Šumava. Jeho smyslem je chov geneticky původních druhů ryb a posilování jejich populací. Unikátní je nejen proto, že ji mohou navštěvovat turisté a spolu s odborným výkladem tak získat informace o chování pstruhů, ale je také unikátní svou polohou. Nachází se totiž v cca 900 m nad mořem, tedy o mnoho výše, než je obvyklé pstruhové ryby chovat. Důvod proč se i zde pstruhům daří, je mimořádně čistá voda, která se v Borové Ladě nachází.

V tocích NP Šumava se vyskytují tyto rybí druhy: pstruh obecný, lipan podhorní, mník jednovousý, střevle potoční, vranka obecná a mihule potoční. V pstruhové líhni se nejvíce pěstují jikry pstruha potočního, které se následně vysazují do šumavských potoků. Nejvíce do přítoků Teplé Vltavy, Křemelné či Studené Vltavy. Venkovní část pstruhové líhně tvoří čtyři venkovní bazénky.

Každoročně v letním období organizuje NP Šumava pravidelné prohlídky pro veřejnost. Návštěvníci si mohou prohlédnout celou pstruhovou líheň a dozvědět se z výkladu odborníka mnoho zajímavých informací o chovu pstruha či ostatních lososovitých ryb. O prázdninách se pracovníci pstruhové líhně věnují zájemcům každé úterý. Sraz všech účastníků je vždy v 10:00 v Borové Ladě na parkovišti u obchodu. Prohlídky v ostatních měsících je nutno dohodnout s panem Šperlem na telefonním čísle 731 530 238.
Celý popis
Naposledy změněno: 20. 5. 2018

Ubytování a restaurace v okolí