Úvod > Aktivity & akce > Aktivity > Muzeum hlavního města Prahy

Muzeum hlavního města Prahy

Kultura
V depozitářích Muzea hlavního města Prahy je uloženo velké bohatství sbírkových předmětů, dokumentujících dějiny hlavního města. Počet jednotlivých kusů z oborů historie, historie umění a archeologie dnes přesahuje číslo jeden milion.

Stálé expozice: 

 • Praha v pravěku – dějiny města a jeho obyvatel od pravěku do r. 1784.
 • Středověká Praha – expozice je věnována vzniku Pražského hradu, Vyšehradu a rozšířených osídlení pražské aglomerace v 9. – 12. Století.
 • Barokní Praha – expozice řady uměleckých skvostů i dokladů života obyvatel Prahy.
 • Langweilův model Prahy – model z let 1826 – 1834 ručně vyrobený z papírové lepenky.
 • 3D kino – virtuální průlet Langweilovům modelem Prahy  - Otevřeno: úterý – neděle každou půlhodinu od 9:30 do 17:30 hodin, vstup: základní 30 Kč, snížený 15 Kč.
 • Muzeum pro děti – expozice slouží jako herna pro děti.
 • Slabikář návštěvníků památek – hmatová expozice pro vidomé i nevidomé návštěvníky věnovaná románskému slohu a gotice.

Více než 2000 budov je na barevném modelu zachyceno v měřítku 1:480, se všemi detaily výzdoby fasád i podrobnostmi dvorů, zahrad a hospodářské zástavby nitra domovních parcel a přilehlých pozemků. Pro mnoho zbořených historických budov je Langweilův model Prahy jediným svědkem jejich podoby.

Archeologické sbírky, získané převážně z vlastních archeologických výzkumů muzea, tvoří početně nejrozsáhlejší celek muzea. Cenné jsou zejména sbírky z oblasti užitého umění. Rozsáhlá a kvalitní je sbírka grafiky, v níž nejhodnotnější část tvoří veduty, tj. pohledy na Prahu, její části, náměstí, jednotlivé ulice, významné stavby nebo na vznikající předměstské obce a přírodní okolí za městskou barokní fortifikací. Sbírka tak dokumentuje proměny města a jeho okolí od konce 15. až do 20. století, přičemž největší část těchto vedut pochází z 19. století. Součástí muzejních fondů jsou i další sbírky. Patří k nim sbírky obrazů, plastiky a medailí a kolekce terčů pražských ostrostřelců. Z historických sbírek je počtem položek nejbohatší sbírka tisků, shromažďující převážně letáky, vyhlášky, plakáty, reklamní prospekty, svaté obrázky a další tiskoviny nejrůznějšího druhu. Proměny města a života v jeho ulicích od druhé poloviny 19. století sledují nejpřesvědčivěji sbírky fotografií a negativů.

Hlavní budova muzea je architektonickým objektem zapsaným v seznamu kulturních památek České republiky. Byla postavena přímo pro Museum královského hlavního města Prahy v letech 1896 až 1898 v novorenesančním slohu podle návrhů architekta Antonína Balšánka.

Muzeum nabízí také doprovodné programy pro veřejnost a školy.

Programy pro veřejnost:

 • Interaktivní programy a tvořivé dílny vždy zaměřené tematicky na roční období nebo svátky
 • Komentované prohlídky expozic Praha v pravěku a Středověká Praha
 • Vycházky s poznáváním staré Prahy
 • Haptická výstava věnovaná architektonickým památkám

Programy pro školy:

 • Interaktivní programy a tvořivé dílny zaměřené na historii Prahy a rozvíjení schopností dětí
 • Multikulturní programy, které seznamují děti s cizími zeměmi, národy a jejich zvyky
 • Haptický výstava věnovaná architektonickým památkám
 • Komentované prohlídky
 • Archeologické programy
 • Muzeum pro děti s hernou
 • Procházky Prahou
 • Materiály pro učitele a lektory


Muzeum také nabízí přednáškové cykly a pro členy Klubu přátel muzea je připraven program komentovaných prohlídek muzea a dalších akcí v rámci Muzea hlavního města Prahy.

Celý popis
Naposledy změněno: 25. 7. 2016

Ubytování a restaurace v okolí