Úvod > Aktivity & akce > Aktivity > Kostel Všech svatých v Miloticích

Kostel Všech svatých v Miloticích

Památky
Nynější kostel byl postaven na místě starého gotického kostela. V letech 1702-1703 byl kolem kostela ohrazen hřbitov a postavena kostnice.
Kostel je jednolodní, podélně orientovaná stavba, zaklenutá valenou klenbou s nadokeními výsečemi. Presbytář je zakončen trojboce. Nad průčelím se vypíná 36 metrů vysoká věž s cibulovitou střechou s lucernou z r. 1911, která nahradila nízkou jehlancovou střechu z r. 1807. Nové zastřešení navázalo na původní vzhled z roku 1701. Vnitřní zařízení kostela zůstalo převážně barokní a rokokové. Hlavní oltář se zaoltářní architekturou s umělého mramoru zdobí obraz Všech svatých od brněnského malíře Jana Šterna. Mezi početnými svatými jsou zastoupení především světci oblíbeni v 18.století, mezi nimi i Jan Nepomucký. 

Sochy sv. Barbory a sv.Kateřiny jsou z brněnské dílny Ondřeje Schweigla. Nad zakristií je panská oratoř. Z dílny O. Schweigla pochází také kazatelna a křtitelnice s řezbou Křtu Páně.

Varhanní stroj dodala firma Tuček v roce 1927, zůstala však stará barokní skříň, osazená sedmi anděli hrajícími na harfu, kytaru, housle a tympány. Za varhanami jsou zavěšena podélná plátna Smrti smilotický kostelv. Fr. Xaverského a sv. Jana Nepomuckého.
Celý popis
Naposledy změněno: 20. 11. 2017
1.11.
31.1.
Jednota bratrská

Jednota bratrská

Kyjov, Jižní Morava
23.9.
Trh místních produktů

Trh místních produktů

Milotice, Jižní Morava
20.5.
Zpívání mužských sborů

Zpívání mužských sborů

Milotice, Jižní Morava

Ubytování a restaurace v okolí