Úvod > Aktivity & akce > Aktivity > Čistá - Důl Jeroným na Sokolovsku

Čistá - Důl Jeroným na Sokolovsku

Památky
Historický důl Jeroným se nachází v okrese Sokolov, kat. území Rovná. V minulosti spadal do katastrálního území dnes již neexistujícího královského horního města Čistá.

Důl Jeroným je významnou hornickou památkou dokladující úroveň hornictví v 15 a 16. století. Zájem těžařů byl zaměřen na těžbu cínové rudy.

Dostupné prameny uvádějí, že o Čisté  jsou zmínky již ve 13. století. Rozvoj města byl spojen s rozvojem těžby na dole Jeroným. Dne 20. 8. 1551 je městu propůjčen Ferdinandem I. název Královské horní město.

Město vlastnilo cínovou váhu, cínovou huť a oprávnění těžit dříví v královských lesích. V roce 1772 postihla město katastrofa ve formě požáru, který kromě domů a dalších objektů zničil téměř veškerou písemnou dokumentaci. Zničení písemné dokumentace, zejména archivního charakteru, má za následek, že i v současné době se velmi obtížně dokladuje kontinuita historie města a báňského podnikání. Město přežívá až do konce druhé světové války.

Po ukončení války postihuje město jedna pohroma za druhou. Všechny jsou ve svých důsledcích horší než již zmiňovaný požár. Město bylo v rámci řešení německé otázky vylidněno v důsledku odsunu obyvatel německé národnosti. Celá přilehlá oblast města, včetně města samého, se stala vojenským prostorem. Město bylo v rámci cvičení cílevědomě demolováno.

Ojedinělé důkazy o existenci města byly zničené v důsledku poddolování území města uranovým průmyslem. Po ukončení prací v podzemí docházelo k postupným propadům a tím i k úplné devastaci povrchu. Záměr totální likvidace města byl dovršen vymazáním názvu obce ze všech map.

Jen výjimečně se o městě získává jakákoliv informace v encyklopediích vydaných po druhé světové válce. Existenci města dnes připomíná pomníček u silnice Sokolov-Krásno (č. 210). Katastrální území Čistá bylo zrušeno a veškeré pozemky byly převedené na katastrální území Rovná.

Ložisko cínového zrudnění, na kterém byl vybudován důl Jeroným, představuje okrajové ložisko v jihozápadní části Čistecko-krásenského pásma slavkovské rulové kry. Počátky hlubinného dobývání spadají do období první poloviny XVI. století. Rozvoj hlubinné těžby byl nastartován po postupném vytěžení okolních rýžovišť. Těžba na dole Jeroným se po prudkém rozvoji pozvolna dostává do útlumu.

Zpráva o stavu důlních děl z roku 1847 uvádí, že doly poblíž Čisté jsou sešlé. Pokusy obnovit těžbu na dole Jeroným byly v letech 1887 – 1905. Po první světové válce je důl opuštěn. Další průzkum s cílem obnovit těžbu se realizuje v letech 1940 – 1943.

Celý důl Jeroným byl v roce 1990 prohlášen kulturní památkou. V ústředním seznamu nemovitých kulturních památek je veden pod rejstříkovým číslem 4515.

Od roku 1992 zde probíhají záchranné práce.V centrální části ložiska se nacházejí nádherné komory ze 16. století. Během roku 1982 byly objeveny další podzemní prostory, dnes označované jako stará důlní díla, v bezprostřední blízkosti známé části dolu Jeroným, dnes označovaný jako opuštěná důlní díla. Stará důlní díla jsou suchá a odvodňovaná dědičnou štolou Jeroným.

V minulosti byla tato díla propojena s komplexem báňských děl hlavní části dolu Jeroným. Oddělení bylo pravděpodobně způsobeno zavalením přístupových chodeb z hlavní části ložiska již na konci 16.stol. nebo v 1. pol.17. stol. V řadě prostor jsou stěny a stropy zbarveny černě od sazí, které se zde usadily při těžbě metodou "sázení ohně". Prostory „zdobí“ stopy po želízkách a špičácích používaných tehdejšími havíři.

V areálu dolu Jeroným dlouhodobě probíhají záchranné práce, které se snaží v obou částech koordinovat Nadace Georgia Agricoly, region Slavkovský les se sídlem v Pluhově ulici č.p. 211 v Horním Slavkově.

Celý komplex důlního díla byl zdokumentován tak, aby mohla být zajištěna kontrola prováděných prací. Samozřejmostí bylo zpracování návrhu k využití dolu v oblasti montánní turistiky, geologie a podobně. Areál dolu Jeroným by se v brzké budoucnosti měl stát jedním z hlavních opěrných pilířů připravovaného Česko-bavorského geoparku, který zahrne řadu významných lokalit u nás a v přilehlých oblastech Německa.

Důl Jeroným spravuje Muzeum Sokolov.

Celý popis
Naposledy změněno: 20. 6. 2018
1.6.
31.8.
Letní hrad Loket - prodloužená otevírací doba

Letní hrad Loket - prodloužená otevírací doba

Loket, Západočeské lázně
30.6.
8.7.
XVI. Letní turistický sraz Sokolov

XVI. Letní turistický sraz Sokolov

Sokolov, Západočeské lázně
7.9.
8.9.
22. setkání hornických měst a obcí ČR v Sokolově

22. setkání hornických měst a obcí ČR v Sokolově

Sokolov, Západočeské lázně

Ubytování a restaurace v okolí