Úvod > Aktivity & akce > Akce > Průmysl na Moravě 1918 v Technickém muzeu Brno

Průmysl na Moravě 1918 v Technickém muzeu Brno

Kdy 23. říjen 2018 9:00 - 28. duben 2019 17:00 100. výročí vzniku ČSR
Výstava bude mapovat průmysl na Moravě v době vzniku Československa a ukáže vývoj průmyslu mezi lety 1908 – 1928. Tedy jeho podobu před rokem 1918 a změny, které přinesl vznik republiky a vývoj v následujícím desetiletí do Výstavy soudobé kultury.
Záměrem výstavy je přiblížit návštěvníkům dobu vzniku republiky s důrazem na oblast průmyslu v období od konce rakousko-uherské monarchie až do roku 1928, tedy první desetiletí existence  nového státu.

Výstava bude členěna do několika částí. Úvodní část bude prezentovat situaci habsburské monarchie v době před vypuknutím první světové války (od počátku 20. stol.), průběh první světové války a první desetiletí Československé republiky – stručně nastíní tehdejší politickou situaci, stav moravského průmyslu před válkou a přechod k válečnému hospodářství (radikální podíl zbrojního průmyslu na úkor jiných průmyslových odvětví). Zvláštní postavení v této části bude mít poslední válečný rok, kde autoři sledují situaci na frontách, domácím a zahraničním odboji, situaci v zázemí, která se radikalizovala v souvislosti se stále se zhoršující situací v zásobování nejširších vrstev obyvatelstva (stávky dělníků, vojenské vzpoury).

Rozpad Rakousko-Uherska a vznik nové Československé republiky vedl na jedné straně ke ztrátě tradičních odbytišť, na druhé straně však ke vzniku nových podniků a nové orientaci výrobních programů pro nové trhy. Demokratické zřízení republiky přineslo nové sociální zákony, které se pozitivně promítly do života společnosti (zlepšení úrovně bydlení, zásobování, pojištění apod.). Příznivá domácí a zahraniční politická situace vedla k dalšímu rozvoji průmyslu, který po několika letech předstihl předválečnou úroveň a v některých případech tvořil světovou špičku.

Hlavní část výstavy se pak soustředí na nejdůležitější a nejtypičtější odvětví průmyslu na Moravě v letech 1908–1928. Pro lepší pochopení autoři tuto část rozdělili podle jednotlivých průmyslových oblastí na pět menších částí. Stručnější texty budou prezentovány pomocí panelů s tištěnými texty, pro zájemce o podrobnější informace budou připraveny dotekové obrazovky s podrobnějšími texty doplněnými o dobové fotografie, archivní dokumenty, popřípadě filmové či rozhlasové materiály.

Výstava je součástí výstavního cyklu Republika 1918–2018, do kterého je kromě Technického muzea v Brně dále zapojeno Moravské zemské muzeum, Muzeum města Brna a Muzeum Brněnska.
Celý popis
Naposledy změněno: 21. 2. 2018
22.9.
23.9.
Modelářský svět 2018 – výstava papírových modelů

Modelářský svět 2018 – výstava papírových modelů

Brno-Královo Pole, Jižní Morava
20.2.
31.12.
Pozor, zákruta! v Technickém muzeu Brno

Pozor, zákruta! v Technickém muzeu Brno

Brno-Královo Pole, Jižní Morava
3.5.
30.6.
Výstavní cyklus Republika 1918-2018

Výstavní cyklus Republika 1918-2018

Brno, Jižní Morava

Ubytování a restaurace v okolí

Exotický catering

Exotický catering

Brno, Jižní Morava
Cukrářství a kavárna Bukovský

Cukrářství a kavárna Bukovský

Brno-Žabovřesky, Jižní Morava
Noem Arch Restaurant v Brně

Noem Arch Restaurant v Brně

Brno, Jižní Morava