Úvod > Aktivity & akce > Aktivity > Zámek Pardubice - perla města perníku

Zámek Pardubice - perla města perníku

Kultura
V zámku je umístěno Východočeské muzeum se stálou expozicí zbraní, pohlednic a rozsáhlou sbírkou českého skla. Za prohlídku určitě stojí raně renesanční sály s unikátními nástěnnými malbami. Dodnes se dochovalo původní opevnění s dělovými rondely.
Stavební úpravy provedl v druhé polovině 16. stol. italský stavitel Oldřich Avostalis de Sala a v 18. stol. byl objekt zbarokizován architektem Františkem Maxmiliánem Kaňkou. Do roku 1560 byl zámek sídlem vrchnosti (Pánů z Pernštejna), po tomto roce pak na dlouhou dobu centrem správy královského komorního panství; dočasně byl na zámku útulek vysloužilých důstojníků. Pernštejnové přestavěli celý areál původního hradu na palác s čtyřkřídlou dispozicí, který již vyhovoval nárokům pronikajícího renesančního stylu života aristokracie.
 
Kolem paláce a dvora s hospodářskými budovami bylo vybudováno nové mohutné opevněni. Vznikl tak přechodný typ mezi hradem a zámkem. Pozoruhodný fortifikační systém s hliněným valem a hradbou na úpatí se dochoval dodnes. V současné době sídlí v prostorách zámku Východočeské muzeum v Pardubicích. Od roku 2013 je možné nahlédnout do zámku v rámci historických zaměřených prohlídek, během nichž nahlédnete také do nově zpřístupněné Kaple tří králů.

Na podzim 2016 muzeum představilo novou expozici Proti proudu času – Pardubicko v pravěku a raném středověku ve druhém patře pardubického zámku. Cestu zahájíte v 10. století, době sv. Václava a budete se vracet proti proudu času přes období Germánů a Keltů až k nejstarším zemědělcům a lovcům mamutů. Těšit se můžete zejména na fascinující poklad ze Lžovic, rekonstrukce žárových hrobů z doby popelnicových polí, plastiku kozla z doby kamenné a na mnoho  dalšího. Součástí expozice je i hmatová stezka, prostřednictvím které zažijete pravěk doslova „na vlastní kůži“ Všichni návštěvníci se budou moci dotýkat keramických, kovových i kamenných replik. Součástí stezky budou také další atrakce, například modely neolitického domua pravěké pece. Vnímání archeologie dalšímsmyslem – hmatem umožní zažít zcela nové pocity.


Protiatomový kryt

Pardubický zámek skrývá jedno velké tajemství - protiatomový kryt z 50. let o němž koluje mnoho fantastických historek. Kryt je schovaný v zámeckých valech a zřejmě byl budován jako přísně tajné velitelské stanoviště civilní ochrany s kapacitou až 120 lidí. Prohlídky jsou každou sobotu v 10 a v 15 hodin.
 

Repliky děl na valech

Na valech Zámku Pardubice uvidíte kanony. Repliky varhanových děl z doby, kdy zámek patřil Pernštejnům, míří na tehdy jedinou přístupovou cestu k zámku, která vedla od Příhrádku. Pernštejnové v Pardubicích disponovali výzbrojí pro víc než 1000 mužů. Součástí jejich ohromné zbrojnice bylo také mohutné dělostřelectvo. Na zámku bylo v roce 1560 celkem 83 dělových hlavní, které byly namontovány na 39 lafetách. Rozsáhlá artilerie na valech měla zřejmě především ukázat moc pánů z Pernštejna a jejich připravenost hájit svůj ohromný majetek. Osm varhanových děl stálo trvale přímo na valech směrem k městu, dohromady měla 50 hlavní. Varhanové zbraně zmizely ze scény s nástupem zezadu nabíjených zbraní v 19. století.


Prohlídkové okruhy s průvodci Východočeského muzea

Průvodci Východočeského muzea provází zájemce od května 2018 po nových prohlídkových okruzích ve městě. Zájemcům představí dobu Pernštejnů a moderní architekturu z první poloviny 20. století.

Prohlídky jsou na objednávku a konají se v češtině nebo angličtině. První prohlídkový okruh přiblíží návštěvníkům historické jádro města a především unikátní ukázku renesančního urbanismu. Součástí prohlídky města budou také dominanty Pardubic, jako je Zelená brána nebo kostel svatého Bartoloměje. Prohlídka trvá hodinu a stojí 140 korun.

Druhý nový prohlídkový okruh se věnuje moderní architektuře z první poloviny 20. století. Pozornost si zaslouží stavby architektů Ladislava Machoně, Josefa Gočára nebo Oldřicha Lisky. Během hodiny a půl lidé navštíví ikonické Winternitzovy mlýny od Josefa Gočára či Machoňovu pasáž. Za prohlídku zaplatí 160 korun.


Východočeské muzeum v Pardubicích
Instituce byla oceněna v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis:
2004 – Cena Gloria musaealis v kategorii Muzejní výstava roku 2004 – za stálou expozici „Příroda východního Polabí“
Celý popis
Naposledy změněno: 19. 6. 2018

Ubytování a restaurace v okolí

Hotel Zlatá Štika v Pardubicích

Hotel Zlatá Štika v Pardubicích

Pardubice, Východní Čechy
Café-bar První republika

Café-bar První republika

Pardubice, Východní Čechy
Restaurace Bonté Pardubice

Restaurace Bonté Pardubice

Pardubice, Východní Čechy