Úvod > Aktivity & akce > Aktivity > Národní muzeum v Praze

Národní muzeum v Praze

Kultura
Sbírky hmotných dokladů české i zahraniční provenience týkající se vývoje přírody i historie, zejména v oborech mineralogie, geologie, petrologie, paleontologie, zoologie, antropologie, prehistorie a dalších oborů si můžete prohlédnout v největším muzeu ČR Národním muzeu nejenom v Praze.

Národní muzeum spravuje historický knižní fond, zámecké knihovny, odbornou veřejnou knihovnu a archiv zvláštního významu. Sbírkové předměty jsou prezentovány prostřednictvím stálých expozic, ale i krátkodobých výstav, dále pak vlastní publikační a přednáškovou činností. Muzeum provádí vědecký výzkum, vykonává pedagogickou činnost, pořádá kulturní a vzdělávací programy, vydává publikace, audio a videonahrávky.

Národní muzeum tvoří pět odborných ústavů: Přírodovědecké muzeum, Knihovna Národního muzea, Historické muzeum, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, České muzeum hudby.
 

  • Historická budova Národního muzea je od 8. 7. 2011 uzavřena z důvodu rekonstrukce. 

Kromě sbírek v hlavní budově na Václavském náměstí pod Národní muzeum spadají také tyto expozice: 


Z historie muzea: muzeum bylo založeno roku 1818 pod názvem Vlastenecké muzeum v Čechách. Od roku 1848 neslo název České muzeum, v období let 1854–1919 pak Muzeum Království českého. Před postavením nové budovy muzeum sídlilo provizorně ve Šternberském (1821–1846) a Nostickém paláci (1846–1892). Václavskému náměstí dominuje budova Národního muzea. Postavena v letech 1885-90 podle plánů arch. Josefa Schulze a je typickou ukázkou české novorenesance, inspirované vzory francouzského klasicismu.

Národní muzeum
Instituce byla oceněna v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis:
2008 – II. místo v kategorii Muzejní publikace roku 2008 – za publikaci „Kde domov můj – Státní hymna České republiky v proměnách doby“, ve spolupráci s Úřadem vlády ČR, Národním divadlem a Českým rozhlasem
2006 – II. místo v kategorii Muzejní výstava roku 2006 – za výstavu „Lovci mamutů“
2004 – Zvláštní cena udělená na návrh čestného výboru soutěže v kategorii Muzejní počin roku 2004 – za otevření Českého muzea hudby
2003 – Zvláštní cena v kategorii Muzejní výstava roku 2003 – za výstavní projekt „Voda a život“
 

Celý popis
Naposledy změněno: 14. 10. 2018

Ubytování a restaurace v okolí