Národní galerie v paláci Kinských - sbírka umění starého světa

Kultura
Od roku 1949 byl palác Kinských sídlem sbírek Národní galerie, roku 1992 se stal, spolu se Staroměstským náměstím, národní kulturní památkou. V prvním patře si prohlédnete sbírky asijského umění, ve druhém patře pak expozici starověkého umění.

Expozici Národní galerie v paláci Kinských tvoří rozsáhlý soubor unikátních děl přibližující sedm tisíc let vývoje umění a zahrnuje památky velkých kultur Starého světa.

Asijskému umění je věnováno třináct sálů v prvním poschodí, z nichž první představuje soubor starověkého čínského umění. Kolekce buddhistického umění ukazuje jeho společné rysy a odlišnosti v oblastech s různými výtvarnými tradicemi – v Číně, Tibetu, Indii, jihovýchodní Asii a Japonsku. V oddílu dekorativního umění východní Asie se představuje především japonská a čínská keramika a porcelán, umění laku a kovu. Závěr je věnován umění islámské kulturní oblasti.

V expozicích ve druhém patře můžete obdivovat památky starověkých kultur údolí Nilu – Egypta a Núbie, na něž navazují památky civilizací Předního východu. Oddíl věnovaný kulturám Kypru a egejské oblasti otevírá okruhy evropského starověku, řeckého, etruského a římského umění.

Z historie paláce: palác Kinských stojí vedle Domu U kamenného zvonu na Staroměstském náměstí v Praze. Dnešní rokokový palác byl postaven pro hraběte Jana Arnošta Golze v Ietech 1755 až 1765 podle starších plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera a pod vedením architekta Anselma Luraga. Na fasádě provedl bohatou štukovou výzdobu C. G. Bossi. Průčelí zdobí řada soch znázorňující antické bohy od Ignáce Františka Platzera. Po smrti hraběte Golze koupil roku 1768 palác kníže Rudolf Kinský.  Za Kinských byly interiéry přestavěny klasicistně a došlo také k rozšíření paláce v empírovém stylu. Od roku 1949 byl palác Kinských sídlem sbírek Národní galerie, roku 1992 se stal spolu se Staroměstským náměstím národní kulturní památkou.

Celý popis