Úvod > Aktivity & akce > Aktivity > Městské muzeum Horažďovice se sídlem na zámku

Městské muzeum Horažďovice se sídlem na zámku

Kultura
Na zámku v Horažďovicích můžete netradičně spojit prohlídku nejkrásnějších zámeckých prostor a muzejní expozice i se sezoními výstavami. Také stará část města Horažďovic stojí za procházku, a pokud vás nezajímají středověké památky, může vás zaujmout výhled na řeku Otavu a vrch Prácheň.
Zámek v Horažďovicích stojí na místě gotické tvrze. Gotický hrad byl v 15. století přestavěn na renesanční zámek. Z této přestavby se nám zachoval malý vnitřní dvůr s arkádami a freskovou výzdobou a dvoupatrová věž zámku.

Za Půty Švihovského roku 1503 byl také zřízen vodovod z Práchně, který sloužil až do roku 1932. Po bitvě na Bílé hoře roku 1620 bylo Švihovským panství zkonfiskováno a roku 1622 je koupil Adam ze Šternberka. Šternberkové v letech 1681 – 1692 přestavěli zámek v barokním stylu podle návrhů italského stavitele Solominiho. Vznikl velký sál s freskovou výzdobou, byly zazděny arkády na nádvoří, vystavěna zámecká kaple a hospodářské budovy.

Velký sál vznikl kolem roku 1680. Pod nástropní freskou je fabion s vedutami jihočeských měst. Jedná se o Horažďovice, Písek, Tábor, Hlubokou (Frauenberg), Zahájí (Zahen) a České Budějovice.

Zámecká kaple vznikla při přestavbě v roce 1680. Na stropě je freska Povýšení svatého Kříže z roku 1712, nejstarší části oltáře, postranní skříňky, jsou z roku 1691,ostatní části jsou z poloviny 18. století.

Prohlídkovou trasu tvoří zámecké prostory a městské muzeum.

Kromě stálé expozice - národopis, perlorodky, mineralogie, židovská komunita, ukázka zámeckého pokoje, zbraně - nabízí muzeum také sezóní výstavy.

V Městském muzeu Horažďovice byla otevřena interaktivní dílna „Návrat k tradicím“. Návštěvníkům umožní vyzkoušet si na vlastní kůži některé z běžných součástí života na vsi z doby před sto i více lety.
Přijďte se seznámit s dovednostmi našich předků a v dílně Návrat k tradicím vyzkoušet vlastní šikovnost, protože zde platí: Prosíme, sahat! Jednotlivé části muzea jsou realizovány se záměrem umožnit návštěvníkům bezprostřední kontakt s vystavenými předměty. Setkání s historií řemesel a jednotlivých rukodělných technik se tak pro vás stane osobním zážitkem. Zároveň nebudete s nástroji zápolit; vše vám zde ochotně vysvětlí a názorně ukáží. Dílna má jednotlivé části, které se dělí podle starých řemesel na část o tkaní, výrobě ze dřeva, předení a paličkování.

Co všechno si můžete vyzkoušet?
  • Navrhnout vlastní vzor a utkat kousek látky na autentickém tkalcovském stavu
  • Vyčesat kousek ostříhané ovčí vlny a upříst nit na kolovrátku
  • Vyřezat lžičku z polotovaru z lipového dřeva
  • Paličkovat krajky podle různě složitých vzorů
  • Poslechnout si odborný výklad a zhlédnout filmy se záznamy práce lidových mistrů
Celý popis
Naposledy změněno: 16. 7. 2018
13.8.
13.8.
Rabský floutek: Sněhurka

Rabský floutek: Sněhurka

Rabí, Šumava
27.7.
28.7.
Invelt Rally Pačejov

Invelt Rally Pačejov

Pačejov, Šumava
25.8.
Hradozámecká noc na Rabí

Hradozámecká noc na Rabí

Rabí, Šumava
12.8.
Český Honza

Český Honza

Rabí, Šumava

Ubytování a restaurace v okolí