Úvod > Aktivity & akce > Aktivity > Maiselova synagoga na Židovském městě Pražském

Maiselova synagoga na Židovském městě Pražském

Kultura
Neobvyklou trojlodní renesanční synagogu s gotickými prvky nechal vystavět v letech 1590 - 1592 primas Židovského města Mordechai Maisel.
V roce 2015 prošla Maiselova synagoga rekonstukcí, cílem bylo vrátit vzhled synagogy do roku 1905. Restaurátoři při průzkumu zjistili, že stavba tehdy byla o dost barevnější. Před rekonstrukcí byla synagoga monochromně bílá. Návštěvníky tak možná překvapí pestrost barev, jako třeba zelená, okrová nebo červená. Změny dozná také expozice, která bude nově koncipována v bočních lodích a střed synagogy zůstane volný. K dispozici zde bude dotyková obrazovka, která ukáže všem zájemcům průlet uličkami Židovského města podle Langweilova modelu, tj. z první poloviny 19. století. Kromě bohatství vzácných sbírkových předmětů v novém uspořádání a významovém kontextu si zájemci budou moci na dotykových obrazovkách prolistovat staré hebrejské rukopisy, nahlédnout do historických plánů židovských sídlišť nebo vyhledávat v databázi významných židovských osobností.

Změnila se i funkce synagogy, která dosud sloužila pouze jako muzeum. Večer se tu budou konat nejrůznější kulturní akce. Synagogu na pražském Josefově nechal postavit velmi zámožný primas Mordechai Maisel a původně měla sloužit pouze soukromým účelům pro něj a jeho rodinu. Návrh stavby je dílem významného stavitele, který se jmenoval Juda Coref de Herz. Původní budova velmi utrpěla při požáru roku 1689 a pak byla opravena v barokním slohu. Její barokní podobu potlačila zásadní gotizující přestavba podle projektu prof. A. Grotta v letech 1893 - 1905.

Za 2. světové války shromáždili zde nacisté kolem 6000 uměleckých předmětů z ostatních 153 českých a moravských synagog, z nichž chtěli v Praze zřídit protižidovské muzeum. Sbírka byla r. 1950 předána Židovskému muzeu v Praze. V současnosti je v synagoze instalována stálá expozice Dějiny Židů v Čechách a na Moravě od 10. do 18. st. Spatříte zde listiny a dokumenty, část expozice se věnuje také staročeským glosám v raně středověkých hebrejských literárních památkách českého původu. Za zmínku stojí české denáry z 10. a 11. století, o nichž se předpokládá, že se na jejich ražbě podíleli židovští mincmistři. Dále zde uvidíte předměty z pozůstalosti Mordechaje Maisela a v trezorové vitrině vzácné roucho a prapor mesianisty Šeloma Molcha ze 16. stol.

Mordechai Maisel byl úspěšným obchodníkem a bankéřem, mezi jehož klienty patřilo mnoho českých šlechticů a členů panovnického rodu. Nakonec se stal „dvorním Židem“ císaře Rudolfa II. Také na své náklady nechal v Židovském městě vydláždit hlavní ulice, podporoval tehdejší vědu a umění, ale také drobné řemeslníky a obchodníky, kterým půjčoval peníze za velice výhodných podmínek. Za své služby získal od císaře řadu privilegií (např. jízdu na koni, kterou měli ostatní židé zakázanou), mimo osobní standartu (která byla umístěna v jeho synagoze) také právo naložit se svým majetkem (který se odhadoval na půl milionu zlatých) podle vlastní vůle a odkázat ho komukoliv. Zemřel však bez dědice, proto po jeho smrti připadl celý jeho majetek císaři Rudolfu II.

Od 1. července 2015 je návštěvníkům Maiselova synagoga opět zpřístupněna a nabízí novou stálou expozici Židé v českých zemích, 10. - 18. století, která zapracovává nejnovější výsledky bádání a činí téma přitažlivějším novým uspořádáním, výběrem exponátů, a především zařazením audiovizuálních a interaktivních prvků.
Celý popis
Naposledy změněno: 20. 3. 2017
1.4.
23.12.
Karlínské farmářské trhy

Karlínské farmářské trhy

Praha 8, Praha
25.4.
30.4.
Výstava Martina Stranky

Výstava Martina Stranky

Praha 1, Praha
25.4.
30.4.
Jubilejní X. ročník Prague Photo

Jubilejní X. ročník Prague Photo

Praha 1, Praha

Ubytování a restaurace v okolí