Úvod > Aktivity & akce > Aktivity > Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Novém Jičíně

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Novém Jičíně

Památky
Novojičínský farní chrám Nanebevzetí Panny Marie je nejdominantnější historickou stavbou městské památkové zóny v Novém Jičíně, a to především díky své vysoké věži, která je vidět ze všech stran. Kostel se nachází ve východním nároží historického jádra města na tzv. Kostelním náměstí.
Barokní trojlodní kostel Nanebevzetí Panny Marie s půlkruhovým závěrem presbyteria byl v Novém Jičíně vybudován jezuity v letech 1732 - 1740 na místě staršího gotického kostela. Stavba má téměř dokonale obdélný půdorys, z její monumentální, ale statické hranolové hmoty vystupuje pouze půlkruhový závěr presbyteria. Hlavní vchod do kostela s pravoúhlým kamenným portálem je v průjezdu renesanční věže, další boční vchody jsou po stranách v průčelí, jiná dvojice vchodů ústí ze stran do bočních lodí a posledními dvěma pravoúhlými portály se vstupuje do sakristií.

Interiér kostela vytváří monumentální celistvý trojlodní prostor s širokou hlavní lodí, klenutou valenou klenbou s výsečemi. Uvnitř kostela zaujmou především vyřezávané lavice a zpovědnice z počátku 18. století a oltářní obrazy E. F. Herberta. Hlavní oltář a kazatelna pocházejí od olomouckého sochaře Jana Kammereita.

Před západním průčelím kostela stojí renesanční hranolová věž, která byla postavena podle návrhu místního stavitele Ignáce Klosse při farním kostele na náklady města v letech 1587 - 1629, tj. v době, kdy ve městě nebyla katolická duchovní správa a ve farním kostele se scházelo německé obyvatelstvo luteránského vyznání. Ve vrcholu jižního portálu je štítek s merkou novojického purkmistra Thomase Heinricha a letopočet stavby, ve vrcholu severního portálu se nachází lví hlava, nad portálem je umístěna deska s dnes špatně čitelným nápisem, ve kterém se hovoří o dostavbě arkádového ochozu v roce 1618. V nejvyšším patře věže se nalézají okna zvonice s půlkruhovými záklenky, nad nimi jsou ciferníky hodin. Věž završuje cibulová báň s lucernou. Dnešní kopule bylo upravena v roce 1854.
Celý popis
Naposledy změněno: 23. 11. 2017
1.12.
24.12.
Vánoční jarmark Nový Jičín

Vánoční jarmark Nový Jičín

Nový Jičín, Severní Morava a Slezsko
26.11.
7.1.
Betlémy regionálních tvůrců na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí

Betlémy regionálních tvůrců na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí

Valašské Meziříčí, Východní Morava
6.12.
2.2.
Spiritistická science Jiřího Černického

Spiritistická science Jiřího Černického

Valašské Meziříčí, Východní Morava
Expozice Generál Laudon v Novém Jičíně

Expozice Generál Laudon v Novém Jičíně

Nový Jičín, Severní Morava a Slezsko
Naučná stezka Novojičínská kopretina

Naučná stezka Novojičínská kopretina

Nový Jičín, Severní Morava a Slezsko
Za poznáním Městské památkové rezervace Nový Jičín

Za poznáním Městské památkové rezervace Nový Jičín

Nový Jičín, Severní Morava a Slezsko
Expozice výroby klobouků v Novém Jičíně

Expozice výroby klobouků v Novém Jičíně

Nový Jičín, Severní Morava a Slezsko

Ubytování a restaurace v okolí

Penzion a kavárna U Holubů Nový Jičín

Penzion a kavárna U Holubů Nový Jičín

Nový Jičín, Severní Morava a Slezsko
Hotel McLimon v Šenově u Nového Jičína

Hotel McLimon v Šenově u Nového Jičína

Šenov u Nového Jičína, Severní Morava a Slezsko