Úvod > Aktivity & akce > Aktivity > Expozice Národní galerie v Praze - největší sbírka výtvarného umění

Expozice Národní galerie v Praze - největší sbírka výtvarného umění

Kultura
Národní galerie v Praze je státní organizací, která spravuje největší sbírku výtvarného umění v ČR. Hlavním cílem galerie je shromažďování, evidence, uchovávání, odborně zpracování a vědecký výzkum, ale také vystavování malířských, sochařských a grafických děl domácího i cizího umění.

Jako první byla 5. února 1796 v Praze založena Společnost vlasteneckých přátel umění, a to především členy šlechtických rodů, jako byli Kolowratové, Šternberkové a Nosticové. Byla tak vytvořena sbírka zejména české barokní malby. Současná Národní galerie je přímou nástupnickou organizací této společnosti, která vznikla v roce 1949.

Dnes Národní galerie spravuje rozsáhlé umělecké sbírky, které jsou zčásti umístěny v depozitářích, částečně jsou přístupné veřejnosti v jednotlivých stálých expozicích:

Anežský klášter - středověké umění v Čechách a střední Evropě
Palác Kinských - expozice umění Asie a starověkého Středomoří
Šternberský palác - evropské umění od antiky po baroko
Schwarzenberský palác - Baroko v Čechách
Veletržní palác - stálá expozice umění 20. a 21. století
Salmovský palác - expozice českého, rakouského a německého umění 19. století
Zámek ve Žďáru nad Sázavou - Barokní umění ze sbírek Národní galerie v Praze
Zámek Fryštát - české umění 19. století ze sbírek Národní galerie v Praze
 
Muzeum českého kubismu - ke dni 2.9.2012 byla expozice v Domě U Černé Matky Boží zrušena. Některá špičková díla byla zařazena do stálé expozice Sbírky moderního a současného umění ve Veletržním paláci.

Národní galerie pořádá také řadu výstav jak v samotných prostorách, kde prezentuje stálé expozice, tak také např. ve Valdštejnské jízdárně. Jízdárna se nachází v zahradě komplexu raně barokního paláce, který pro Albrechta z Valdštejna vybudovali italští architekti Andrea Spezza a Nicolo Sebregondi.

Národní galerie v Praze
Instituce byla oceněna v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis:
2014 – Cena Českého výboru ICOM – za výstavu „Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800–1300.“
2012 – II. místo v kategorii Muzejní výstava roku 2012 – za výstavu „Jan Zrzavý: Božská hra“, ve spolupráci s Galerií výtvarného umění v Ostravě, p. o.
2010 – Cena Gloria musaealis v kategorii Muzejní výstava roku 2010 – za výstavu „Karel Škréta (1610–1674). Doba a dílo.“
2010 – II. místo v kategorii Muzejní publikace roku 2010 – za publikaci „Karel Škréta (1610–1674). Doba a dílo“
Celý popis
Naposledy změněno: 12. 12. 2017

Ubytování a restaurace v okolí