Úvod > Aktivity & akce > Aktivity > Chrám Nalezení sv. Kříže s piaristickou kolejí v Litomyšli

Chrám Nalezení sv. Kříže s piaristickou kolejí v Litomyšli

Památky
Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže byl vystavěn v letech 1714-1722 italským stavitelem Giovannim Battistou Alliprandim a po jeho smrti v roce 1720 dokončen Frentiškem Maxmiliánem Kaňkou. Vnější i vnitřní sochařská výzdoba je dílem mj. Matyáše Bernarda Brauna a jeho spolupracovníka J. F. Pacáka.

Po celé délce západní strany zámeckého návrší přiléhá ke koleji dominanta celého města, kterou je piaristický chrám Nalezení sv. Kříže. Pro tuto vrcholně barokní stavbu získal v roce 1714 majitel litomyšlského panství František Václav z Trautmannsdorfu italského stavitele Giovanniho Battistu Alliprandiho.

Když v roce 1720 zemřel, převzal stavbu František Maxmilián Kaňka, který ji v roce 1722 dokončil. Téhož roku daroval chrámu hrabě Adam z Trautmannsdorfu obraz Krista na kříži od věhlasného italského malíře Francesca Trevisaniho, který však při požáru roku 1775 shořel.

Sochařskou výzdobou chrámu byl pověřen Matyáš Bernard Braun, avšak jeho podíl na ní je pravděpodobně velmi malý. Většinu plastik zhotovil Braunův žák Jiří František Pacák a členové jeho litomyšlské sochařské dílny. Pacák je autorem soch sv. Václava a Prokopa, které se nacházejí na balustrádě i čtyř monumentálních soch evangelistů, které jsou umístěny uvnitř chrámu. Nad hlavním vchodem se nachází erb rodu Trautmannsdorfů a po jeho stranách alegorie kardinálních ctností Naděje a Lásky, jež jsou dílem mladějovského sochaře Jiřího Heinricha.

Součástí chrámu je krypta, do níž byli pohřbíváni příslušníci rodů Trautmannsdorfů a Valdštejnů-Vartemberků. Chrám, který byl za totality odsouzen k zániku, zažívá po 300 letech od položení svého základního kamene znovuzrození.

Chrám můžete navštívit v rámci speciálních prohlídek Od pískovce k laminátu.
 

Andělé bdící nad osudem člověka

Andělé na návrší je název expozice sakrálního umění Královéhradecké diecéze na emporách, ve východní oratoři, kabinetu, sakristii a Očistcové kapli kostela Nalezení sv. Kříže. Expozice je koncipována jako představení Kristova života s připomenutím významu církve, světců, zejména českých patronů, a liturgie. Andělé jako duchovní bytosti nás mohou provádět životem, stejně tak v podobě soch touto expozicí. Dozvíte se zde i takové informace, jako kolik je andělů nebeských nebo kdo byli piaristé. Expozice obsahuje i moderní prvky jako hologram nebo zvukové efekty, při kterých získáte dojem, že slyšíte šumění andělských křídel.
 

Sbírka na živé zvony

Při návštěvě tohoto kostela nenechávejte drobné mince či větší bankovky doma. V chrámu Nalezení sv. Kříže je umístěna kasa a vybírá se zde na tzv. živé zvony. Sbírku vyhlásilo v únoru 2014 město Litomyšl. Za vybrané peníze by chětlo město pořídit zvony sv. Václav, Panna Marie a sv. Josef. Dodejme, že v tuto chvíli nemá Litomyšl žádné zvony, které bijí.    
 

Řád piaristů a piaristické gymnázium  

Řád piaristů byl do Litomyšle uveden Frebonií z Pernštejna v roce 1640. Piaristé (do Litomyšle přišli z Mikulova) byli řádem vzdělávacím, jejich cílem bylo vychovávat ve svých školách především chudou mládež. Litomyšlské piaristické gymnázium bylo otevřeno v roce 1644. V té době už stála tři křídla piaristické koleje (poslední bylo dostavěno až roku 1681) a školy s malým kostelem na místě dnešního chrámu. Součástí koleje je refektář se štukovou a malířskou výzdobou a podobně zdobená kaple zvaná Očistec. Už při založení koleje vznikla rozsáhlá, později několikrát upravovaná zahrada se sadem, která dnes tvoří důležitou část komplexu tzv. Klášterních zahrad.

Není bez zajímavosti, ž ev letech 1806 až 1807 zde působil Jan Evangelista Purkyně, přírodovědec světového významu. Nyní slouží jako koleje Fakulty restaurování Univerzity Pardubice.

Celý popis
Naposledy změněno: 21. 8. 2017
3.7.
28.8.
Toulovcovy prázdninové pátky v Litomyšli

Toulovcovy prázdninové pátky v Litomyšli

Litomyšl, Východní Čechy
1.4.
29.10.
Fotosoutěž zámku Litomyšl 2017

Fotosoutěž zámku Litomyšl 2017

Litomyšl, Východní Čechy
5.2.
3.9.
Imaginárium v Litomyšli

Imaginárium v Litomyšli

Litomyšl, Východní Čechy

Ubytování a restaurace v okolí