Úvod > Aktivity & akce > Akce > Výstava Albánie - divoká příroda zapadlé země

Výstava Albánie - divoká příroda zapadlé země

Kdy 31. červenec 2014 - 30. září 2014 Výstavy
Fotografická výstava z expedice společnosti ZOOGEOS prezentující faunu a flóru Albánie.

Výstvava komentovaných fotografií přírody, rostlin a zvířat, ale i sídel a obyvatel Albánie, doplněná o preparáty živočichů a jiných přírodnin. Tato výstava prezentuje výsledky expedičních cest zoologů muzeí ČR do málo známých oblastí Albánie a Balkánského poloostrova. Zde probíhá průzkum zaměřený na faunu těchto území.

Výstava návštěvníka seznámí s přírodními krásami, obyvateli a zajímavostmi z pohledu turisty či cestovatele. Občanské sdružení ZOOGEOS Bohemia, sdružující převážně zoology z různých muzeí v České republice, se zabývá především výzkumem a dokumentací fauny, resp. přírodního prostředí jako celku.

Svoji pozronost zaměřuje kromě České republiky i na faunu jiných evropských zemí i exotických oblastí. Během existence občanského sdružení se jeho členové účastnili mnoha expedic do různých oblastí, během kterých dokumentovali základní typy přírodního prostředí navštívených zemí a zároveň podle svého zaměření sledovali výskyt živočichů a rostlin v těchto biotopech.

Součástí podniknutých expedičních cest byla i dokumentace života místních obyvatel. V období let 1995 - 2011 byla uskutečněna řada zahraničních dokumentačních a výzkumných cest, např. na Malé Antily, Srí Lanku, na jih Afriky, Malajsie, Indonésie, Venezuely, mexika, Maroka či Turecka. Na základě získaných materiálů z těchto cest (přírodniny, fotografie, zvukové nahrávky apod.), resp. po jejich zpracování, připravuje společnost ZOOGEOS putovní výstavy expedic v mnoha městech České republiky.

Dokumentární a osvětová činnost společnosti ZOOGEOS přispívá k obohacení kulturního života a zároveň propaguje navštívené země v České republice. Zároveň ej do přírodovědných sbírek jednotlivých muzeí získáván dokladový materiál. Z uvedených důvodů jsou aktivity společnosti ZOOGEOS vysoce ceněny a všestranně podporovány i Ministerstvem kultury ČR.

Celý popis
Naposledy změněno: 29. 7. 2014
2.4.
30.4.
Výstava Karel Klostermann

Výstava Karel Klostermann

Žihobce, Šumava
13.8.
13.8.
Rabský floutek: Sněhurka

Rabský floutek: Sněhurka

Rabí, Šumava

Ubytování a restaurace v okolí