Úvod > Výlety > Zamilovaná místa týmu CzechTourismu > Vraťte se do dob starých Slovanů v Mikulčicích

Vraťte se do dob starých Slovanů v Mikulčicích

Jihomoravské Mikulčice se mohou pochlubit jedním z nejvýznamnějších archeologických nalezišť v České republice. Odkryté pozůstatky slovanského hradiště a sídliště v lokalitě Valy ukázaly, že zde působili slovanští věrozvěstové sv. Cyril a Metoděj. Projděte se místy, kudy kráčely naše nejstarší dějiny, a nechte na sebe působit genia loci.

Objevte kouzlo Mikulčic se Štěpánkou Orsákovou

MikulčiceSlovanské hradiště v Mikulčicích s přilehlým luhem je ideálním prostředím k odreagování a odpočinku. Je to místo, kde se krásná příroda prolíná s historií. 

Mikulčice patřily v 8. a 9. století k hlavním centrům Velké Moravy. Byly sídlem státní a vojenské moci, duchovenstva, dařilo se zde obchodu i řemeslům. Archeologové tu v letech 1952 – 1992 objevili zbytky knížecího paláce, církevních staveb i domků prostého lidu. V místě Slovanského hradiště se dnes nachází památník s rozlehlou akropolí, předhradím a podhradími. Muzeum nabízí několik zajímavých expozic. Těšit se můžete mimo jiné na trojrozměrné makety všech mikulčických kostelů i paláce. Zážitek z výstav ještě umocňuje doprovodná hudba a filmové projekce.
 
Během hodinové prohlídky s průvodcem se dozvíte nejpodstatnější informace o historii Velkomoravské říše i mikulčického naleziště. Celý areál je během dne trvale volně přístupný, takže se můžete sami procházet po vyznačených trasách a představovat si, jak vypadala akropole v dobách našich prapředků.
Pokud se do Mikulčic vypravíte na jaře, možná se trefíte to oslav cyrilometodějského jubilea, které vyvrcholí 25. května 2013 velkolepým duchovně-kulturním programem nazvaným Setkání kultur. Letos je to právě 1150 let od příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Je historicky prokázáno, že působištěm věrozvěstů byly i Mikulčice. Zajímavé kulturní akce se tu ale konají po celý rok pro všechny věkové kategorie.
 

Procházka lužním lesem

Lužní lesZ hradiště se vydejte na procházku po přírodním parku Mikulčický luh s nádhernými lužními lesy a nivními loukami. Jeho součástí je i Chráněná přírodní rezervace Skařiny v blízkosti hraniční řeky Moravy. Je zde hnízdiště čápa černého i bílého, volavky popelavé, moudivláčka lužního a dalšího vodního ptactva. Rostou zde staré exempláře dubu letního i vzácné druhy rostlin.
 
Přímo proti Skařinám leží na druhém břehu řeky slovenská obec Kopčany, která rovněž hrála významnou úlohu v dobách Velké Moravy. Zdejší kostel sv. Margity Antiochijské je jedinou dodnes stojící zachovanou architektonickou památkou z tohoto období. Slovanské hradiště v Mikulčicích společně s areály v okolí Kopčan usilují o zápis na Listinu světového kulturního dědictví UNESCO pod názvem Mikulčicko-kopčanský archeopark. V blízké budoucnosti by měl vzniknout most pro pěší i cyklisty spojující tato dvě významná naleziště.
 
Ze Skařin můžete procházkou po zelené turistické značce podél řeky dojít až do Hodonína. V 11. století zde stávalo strážní hradiště. Za návštěvu stojí hlavně barokní zámek, stojící na místě původního gotického hradu, ve kterém je muzeum nejslavnějšího rodáka T. G. Masaryka. Odpočinek nabízí místní lázně s unikátní léčivou vodou zvanou solanka. Nejen děti budou nadšené z hodonínské zoo, která se rozprostírá na 7,5 ha rovinné plochy.
Celý popis