Úvod > Výlety > Zamilovaná místa týmu CzechTourismu > Pouť po broumovských kostelech

Pouť po broumovských kostelech

Broumovsko je kouzelným krajem pískovcových skal a zapomenutých barokních památek. Mimořádný genius loci má zejména skupina zdejších kostelů, nádherně zasazených do okolní krajiny. Každý je malým architektonickým skvostem. Bohužel se na většině nemilosrdně podepsal zub času. V současnosti probíhá mohutná iniciativa na jejich záchranu, a tak se některé už začaly pomalu opravovat. Jeďte se podívat, jak znovu nabývají svou ztracenou krásu.

Propadněte kouzlu Broumovska s Patricií Kočicovou

Kostel sv. Markéty ŠonovVšechny kostely z takzvané broumovské skupiny vznikly na základě plánů Kryštofa Dientzenhofera a jeho syna Kiliána Ignáce. Postaveny byly v letech 1709 – 1743, většinou v místech již nevyhovujících dřevěných svatyní. Kostelů je celkem devět, ale řadí se k nim i kaple Panny Marie na Hvězdě, případně kostel svatého Jiří a svatého Martina v Martínkovicích, který však nenavrhovali Dientzenhoferové. Obejít nebo objet všechny stavby za jediný den není v lidských silách. Trochu vám pomůže, když si na pomoc vezmete kolo, ale i tak budete potřebovat na prohlídku více dní.
 
Udělejte si okružní cyklovýlet po pěti kostelech a kochejte se jejich mystickou atmosférou. Cestou budete potkávat i drobné sakrální památky – křížky, plastiky a sošky. Začněte v Broumově u kostela sv. Václava. V 50. letech minulého století nemilosrdně chátral, ale po revoluci byl opraven, znovu vysvěcen a opět slouží svému původnímu účelu. Poté se po cyklostezce rozjeďte směrem k Šonovu. Na západě od vesnice stojí na vršku osamocen kostel sv. Markéty. Svou štítovou zdí směřuje k Broumovskému klášteru, který je odsud za jasného počasí vidět. Interiér kostela byl v minulých dobách značně poničen a rozkraden. Vaše další zastávka bude v Otovicíchkostelem sv. Barbory, postaveném na místě původní dřevěné kaple. Nad hlavním vchodem visí pamětní deska s monogramem opata Otmara Zinkeho, z jehož iniciativy broumovská skupina církevních staveb vznikla.

Kostel sv. Jiří a Martia MartínkovicePokračujte na jih do Božanova. Zde stojí pěkně opravený kostel sv. Máří Magdaleny. Jako jediný ze skupiny je zaklenutý cihlovou klenbou. Na hřbitov vede původní gotická brána z 15. století. Konají se v něm pravidelné bohoslužby a je zcela přístupný veřejnosti. Pokračujte severně do Martínkovic a ve vesnici odbočte podél potoka doprava. Dojedete ke kostelu sv. Jiří a sv. Martina. Uvnitř jsou krásné fresky s tématem Nanebevzetí Panny Marie a výjevy ze životů patronů kostela. Obdivovat můžete též vzácné varhany, které v roce 2010 prošly důkladnou opravou. Odtud je to už kousek zpátky do Broumova.  
 
Jak už bylo v úvodu zmíněno, většina broumovských kostelů byla zařazena do projektu Pro život kostelů Broumovska. Jeho iniciátory jsou zástupci Římskokatolické farnosti – děkanství Broumov společně s občanským sdružením Omnium. Zasluhují se o to, aby se zastavilo chátrání kostelů a došlo k obnově těchto unikátních kulturních památek.
 

Kam v Broumově

Milovníci kostelů jistě nevynechají návštěvu broumovského benediktinského kláštera. V rámci prohlídky je v refektáři k vidění kopie známého Turínského plátna, která byla objevena v roce 1999 v klášterním kostele sv. Vojtěcha. Je výjimečná tím, že ze čtyřiceti existujících kopií je tato jediná vyskytující se severně od Alp. Pokud si připlatíte vstup do rozsáhlých sklepních prostor, uvidíte přes třicet mumifikovaných těl významných vambereckých občanů. Mumie sem byly přemístěny z farního kostela sv. Prokopa ve Vamberku. Za vidění stojí též hřbitovní kostel Panny Marie, unikátní dochovaná památka lidové dřevěné architektury.
Celý popis