Úvod > Výlety > Zamilovaná místa týmu CzechTourismu > Pěšky i na kole okolo Vchynicko-tetovského kanálu
Pěšky i na kole okolo Vchynicko-tetovského kanálu
"> "> ">

Pěšky i na kole okolo Vchynicko-tetovského kanálu

Unikátní vodní dílo sloužilo v minulosti pro plavení šumavského dřeva. Dnes je Vchynicko-tetovský kanál hlavně oblíbeným místem výletníků. V jeho okolí vede zajímavá naučná stezka, která vás seznámí s bohatou historií této technické památky. Procházka nebo projížďka klidným údolím řeky Vydry vás zavede do nejmalebnějších míst Šumavy.

Vydejte se na naučný výlet s Annou Ríšovou

Začátek naučné stezky Vchynicko-tetovský kanál hledejte zhruba na polovině cesty mezi Modravou a Antýglem. Kdysi tu stávala obec Vchynice-Tetov, podle níž získal kanál jméno. Ve své době měl tento umělý vodní tok dalekosáhlý význam. Mimo jiné zpřístupnil pro těžbu do té doby nedotčené hektary lesa a zajišťoval tak velkou část palivového dřeva pro Prahu.
 
Výchozím bodem stezky je obnovený hradlový most zvaný Rechle. Sloužíval k zachytávání polen plavených řečištěm Vydry a jejich přesměrování do uměle vytvořeného koryta plavebního kanálu. Název mostu je odvozený od německého slova Rechen – hrábě. Je opraven do stejné podoby, kterou mu v letech 1799 – 1801 vtiskl stavitel inženýr Josef Rosenauer. Ten kromě Vchynicko-tetovského kanálu projektoval také Schwarzenberský kanál. Zadavatelem stavby obou šumavských umělých toků byl knížecí rod Schwarzenbergů.
 

Stará osada Antýgl

Kanál vás dovede až do Antýglu. Rozlehlý dvorec býval osídlen takzvanými Králováky – svobodnými šumavskými osadníky převážně německé národnosti, kteří byli podřízeni jen českému králi. Dnes tu najdete křižovatku turistických cest a autokemp. Následuje Informační středisko Rokyta stojící v místech bývalé schwarzenberské lesovny. Cestou si všímejte pěkných kamenných můstků spojujících oba břehy. Kanál teče okolo Kostelního vrchu a v blízkosti starého poutního místa, kde stávala Hauswaldská kaple.
 
Celou cestu vás budou doprovázet přehledné informační tabule ve třech jazycích. Pojednávají o historii, přírodě i kultuře tohoto kraje včetně technických informací o plavebním kanálu. K odpočinku slouží lavičky a upravené vyhlídky.
 

Ve šlépějích Karla Klostermanna

O kousek dál změní naučná stezka jméno na Srnský okruh. Dovede vás až k akumulační nádrži Sedlo, vodnímu zámku na Sedelském vrchu a úžasné panoramatické Klostermannově vyhlídce na údolí Vydry a Otavy. V Srní se dejte na zpáteční cestu k Antýglu po Klostermannově naučné stezce. Vede místy, kterými se rád toulal „básník Šumavy“ Karel Klostermann, a následně je opěvoval ve svých dílech.