Úvod > Výlety > Za památkami UNESCO > Výlet Jizerskohorskými bučinami

Výlet Jizerskohorskými bučinami

Národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny je od července 2021 na seznamu světového dědictví UNESCO. Náš výlet vás zavede do srdce této lokality, kde se nachází celá řada pozoruhodných skalních masivů, věží a skalních vyhlídek. Naleznete ji v severozápadní části Jizerskohorských bučin ve stejnojmenné národní přírodní rezervaci patřící nejenom k nejcennějším, ale také nejkrásnějším částem Jizerských hor. Trasa měří 11 km a je určena pouze pro pěší turisty.
bučinyNárodní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny s komplexem smíšeného, převážně bukového lesa a řadou skalních útvarů se rozkládá na bezmála 950 hektarech. Lesy ČR jsou majoritním vlastníkem pozemků a od roku 2007 zachovávají asi 71 hektarů po dohodě s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR v bezzásahovém režimu. Na tomto území se lesní ekosystémy vyvíjejí bez vlivu člověka, takže je možné sledovat jejich samovolný vývoj.

Rezervace je také kromě jiného unikátní genovou bankou původních dřevin, jako je buk lesní a javor klen, jedle bělokorá, jilm horský, jasan ztepilý, dub zimní, lípa srdčitá a velkolistá a javor mléč nezastupitelných pro obnovu lesních ekosystémů Jizerských hor a Krkonoš.
 

Z Oldřichovského sedla ke Gorile a na Skalní hrad

bučinyVýlet začneme u Hausmanky, bývalé hájovny pod vedením lesníka Franze Hausmanna, který byl velkým milovníkem Jizerských hor. Dnes místo známé také pod názvem „U kozy“. Jedná se o jedinečnou hospodu s výbornou kuchyní a svéráznou obsluhou. Součástí značené trasy je i 10 km naučná stezka Oldřichovské háje a skály, která zajímavou formou pomocí her a úkolů seznamuje návštěvníky všech věkových kategorií s chráněnými druhy rostlin a živočichů v rezervaci.

Mezi Kopřivníkem vysokým 598 m.n.m. a Stržovým vrchem vysokým 704 m.n.m. leží horolezci oblíbené Lysé skály s několika skalními útvary s vlastními názvy: Komínové věže, Borová věž, Horní Lysá skála, Dolní Lysá skála, Frýdlantská věž, Malá Frýdlantská věž, Lysí masiv. Mezi nejznámější patří skalní útvar Gorila.

bučiny gorilaSkalní hrad žulovou stěnou skály spadá do hloubky třiceti metrů na údolní straně a deseti na straně náhorní. Skalní hrad vnikl podle archeologických nálezů v první polovině 13. století, stával tu strážní hrádek k hlídání obchodní stezky vedoucí na Frýdlantsko, později zde přebývali loupežníci. Na vrchol asi 30 metrů vysokých skalních bloků vedou do skály vytesané schůdky. Na vrcholové ploše se nachází mělké podvalí po skalní světnici a neveliký počet otvorů a kůlových jamek, které připomínají lože pro trámy dřevěné stavby. Z vrcholků se nabízí výhled na Frýdlantsko, Horní Lužici, Polsko a Ještědský hřbet.

 

Oldřichovský Špičák a odpočinek v Oldřichově v Hájích

jizerskohorské bučinyOldřichovský Špičák je 724 m. n. m.  vysoký dominantní strmý vrchol s kovovými žebříky vedenými úzkým skalnatým kaňonem. Z vrcholu se přes špičky stromů nabízí pěkné výhledy směrem na Frýdlant a Oldřichov v Hájích.

Oldřichov je klidnou obcí v severozápadním podhůří Jizerských hor je vstupem do stejnojmenné chráněné krajinné oblasti.

Oldřichov v HájíchOldřichov v Hájích leží mezi Hejnickým a Oldřichovským hřbetem, které se stýkají v Oldřichovském sedle. Oblast pod sedlem směrem ke vsi se nazývá Hemmrich. Obcí protéká říčka Jeřice, do které se zde vlévá Oldřichovský potok. Obec byla součástí bývalého Frýdlantského panství v severních Čechách. Její historie sahá až do 14 stol. Na začátku obce směrem od Liberce stojí za prohlédnutí areál ekocentra, celoročně otevřený pro veřejnost. Jeho dominantou je roubená a hrázděná budova hospodářské usedlosti, která je ukázkou tradiční vesnické stavby z 18. století. Setkáte se tu i s původními plemeny hospodářských zvířat na místní farmě či může navštívit jedinečnou interaktivní expozici „Jizerky všemi smysly“.