ÚvodVýletyVýpravy za kuriozitamiVýlet za unikáty Techno trasy aneb Ostravou pro milovníky industriálních památek

Výlet za unikáty Techno trasy aneb Ostravou pro milovníky industriálních památek

Zajímáte se o průmyslové dědictví? Potom se vydejte spolu s námi k nejzajímavějším industriálním památkám prostřednictvím Technotrasy – stezky spojující technické památky. Naše trasa vás provede těmi nejzajímavějšími místy v Ostravě a okolí.
Techno trasa je virtuální neznačenou trasou spojující 12 objektů technického rázu v Moravskoslezském kraji, které jsou spojeny s tradicí hornictví, hutnictví, železniční dopravy, automobilového průmyslu, ale také hasičskou technikou, pivovarnictvím, vojenskou a zemědělskou historií.
 

První vysoká pec v Rakousku-Uhersku a důl Michal

Vysoká pecNaše trasa, kterou můžete projet autem i na kole, začíná v Ostravě – Vítkovicích, kde byla postavena první vysoká pec na bázi koksovatelného uhlí v Rakousku-Uhersku. Lokalita se stala od roku 2008 součástí Evropského kulturního dědictví. Světovou výjimečností je, že celý proces výroby surového železa od těžby uhlí přes jeho koksování až po vysoké pece je koncentrován na jednom místě.

Unikátem, v Evropě nevídaným, je možnost vstupu přímo do nitra vysoké pece. Kromě možnosti prohlídky Vysoké pece č. 1, areál nabízí i návštěvu VI. Energetické ústředny – malý svět techniky, kde se interaktivní formou seznámíte s technologickým zpracováním surového železa.
 
Důl MichalDalší zastávkou je Národní kulturní památka Důl Michal v městské části Michálkovice, autentický průmyslový areál, který umožňuje nahlédnout do prostředí kamenouhelného dolu z počátku 20. století. Při prohlídce sprch, šaten, kotelny a dalších prostor přesto budete mít pocit, že horníci odtud odešli jen chvilku před vámi a čeká se tu jen na další šichtu.

Kromě strojovny s původním technickým zařízením, expozice důlního měřictví, kanceláře geologa, expozice první pomoci a dispečinku si v areálu Dolu Michal prohlédnete také kotelnu a plně funkční parní stroj z roku 1893.
 

Hasiči i horníci

Nedaleko dolu Michal objevíte Hasičské muzeum, kde si prohlédnete historická i moderní vozidla, svítilny, sirény, uniformy a figuríny s dýchacími přístroji. K vidění je také stará hasičská stříkačka. Unikátní je funkční dispečerské pracoviště Integrovaného bezpečnostního centra, díky kterému se dozvíte, jak v praxi vypadá příjem a vybavení tísňového volání.
 
LandekHornické muzeum na úpatí ostravského kopce Landek nenabízí jen prohlídku nadzemních a podzemních expozic a fárání do bývalého dolu Anselm, ale také trochu adrenalinu v místním lanovém centru a ochutnávku hornických specialit v restauraci Harenda u Barborky. V muzeu si prohlédnete sbírky staré důlní a záchranářské techniky, ale čeká vás i ukázkové fárání důlní jámou v těžní kleci.

Cesta dolů sice měří jen pár metrů, ale přesto si tak uděláte nejlepší představu, jakým způsobem se kdysi horníci den co den dostávali za prací. Projdete se tu také 250 metrů dlouhou důlní chodbou, která se nachází ve štolách skutečného historického dolu Anselm, a uvidíte typické důlní pracoviště s názornou ukázkou dobývání uhlí. Na závěr si můžete vyjít po trase naučné stezky k rozhledně na vrcholku Landeku.
 

Nakonec něco pro milovníky vojenství

DarkovičkyOstrava má mimo průmyslových památek také několik upomínek na neklidnou dobu mezi světovými válkami. Takovým příkladem může být i Pěchotní srub MO S-5 Na trati, jeden z prvních postavených v ČSR. Zajímavostí tohoto vojenského objektu je, že se jedná o dva samostatné, takřka zrcadlové objekty, které rozděluje silnice (bývalá železniční trať). Objekty jsou spojeny 22 m dlouhou podzemní chodbou.
 
Poslední zastávkou našeho výletu je ojedinělý pevnostní areál v Hlučíně – Darkovičkách. Tvoří jej pět objektů různého druhu a stupně odolnosti. Ústředním objektem je oboustranný dvoupodlažní pěchotní srub MO-S 19 Alej s dvěma zvony a střeleckou kopulí. Součástí venkovní expozice je i těžká bojová technika.