Úvod > Výlety > Výlety za vánoční atmosférou > V zámku a v podzámčí - dva odlišné světy na břehu Labe

V zámku a v podzámčí - dva odlišné světy na břehu Labe

Do dvou zcela odlišných světů můžete nahlédnout v Polabí. Nejdřív navštívíte honosné interiéry brandýského zámku, jehož zdi hostily císaře Rudolfa II. i ruského cara Alexandra I., a potom můžete porovnat rozdíl životního stylu našich předků v Polabském muzeu, které, jako každý rok, ožívá nyní působivou adventní atmosférou.

V Brandýse nad Labem nahlédnete do života Habsburků

Brandýs nad LabemCísařský a královský zámek Brandýs nad Labem byl v minulosti oblíbeným sídlem habsburských panovníků, kterým zámek patřil až do roku 1918. Sgrafitová výzdoba zámku se řadí k nejvýznamnějším renesančním  památkám Čech. Brandýs si velmi oblíbil císař Rudolf II., který jej užíval jako své hlavní mimopražské sídlo.
 
Na prohlídkové trase se v původních císařských pokojích dozvíte mnohé o osudech posledních Habsburků. Posledním majitelem brandýského zámku byl až do konce monarchie její poslední císař a poslední český král Karel I. Rakouský. Jako důstojník 7. dragounského pluku zde trvale pobýval od roku 1908 do roku 1912, v následujících letech pak Brandýs často navštěvoval a roku 1917 zakoupil jako své soukromé sídlo. Císař Karel (zemřel 1.4.1922 ve vyhnanství na ostrově Madeira) byl roku 2004 papežem Janem Pavlem prohlášen blahoslaveným římskokatolické církve a v rámci rodové tradice byla v roce 2011 v kapli chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi uložena jeho relikvie.

Zámek je v zimě otevřen o víkendech od 10 do 17 hodin, prohlídky se konají každou celou hodinu v minimálním počtu 5 osob.
 

Skanzen v Přerově odhalí staré zvyky Polabanů

Lidové Vánoce v PolabíV areálu skanzenu v Přerově nad Labem ožívají od 15. 11. do 30. 12. 2019 chalupy scénkami ze života našich předků. V interiérech všech staveb se v rámci výstavy Lidové Vánoce v Polabí předvádějí starobylé zvyky a obyčeje v čase adventu a v období od vánočních svátků.
 
Uvidíte zde starodávné přástky a dračky, barborky a lucky, a přípravu na Vánoce v lidové kuchyni, věštění na Štědrý den a nechybí také předvánoční trhy. Výstava je doplněna mnoha starými lidovými a kostelními betlémy a také současnými betlémy z nejrůznějších materiálů, ukázkami vánočních dekorací, návody na výrobu vánočních ozdob a drobných dárků. Nově jsou zde letos vystaveny všechny lidové betlémy z vlastních sbírek. Chalupy v dolní části skanzenu ukazují, jak trávili vánoční svátky naši předkové v průběhu minulého století. Na závěr je ve staré škole scéna tříkrálové koledy.
Celý popis