ÚvodVýletyVýlety s příběhemPo stopách zakladatele abstraktního umění Františka Kupky

Po stopách zakladatele abstraktního umění Františka Kupky

František Kupka (23. září 1871 – 24. června 1957) je jedním z nejvýznamnějších českých umělců, který se prosadil i ve světě. Proslul jako jeden z prvních malířů nefigurativního umění. Jeho Amorfa. Dvojbarevná fuga, první veliké dílo abstraktního malířství, se představila veřejnosti v Paříži už v roce 1912. Celosvětově oceňovaný a doma téměř přesto neznámý, dnes patří k autorům, jejichž díla trhají rekordy aukčních síní. Vydejte se s námi po jeho stopách a poznejte nejenom místa, kde působil, ale také jeho díla.
František Kupka se narodil roku 1871 v Opočně, ale mládí strávil v nedaleké Dobrušce – a právě tady, ve sbírkách Vlastivědného muzea, se nalézají Kupkovy prvotiny. Tvoří součást stálé muzejní expozice nazvané Mládí Františka Kupky, kterou si můžete prohlédnout v interiérech historické radnice. Ve městě najdete také Kupkův památník od akademického sochaře Zdeňka Kolářského, stojící před budovou školy.
 

Z Vídně do Paříže…

Kupka studoval v Čechách jen krátce; odešel do Vídně a odtud v roce 1895 odcestoval do Paříže. Ve městě nad Seinou se záhy uplatnil jako kreslíř, karikaturista a ilustrátor. Kupkova cesta k abstraktní malbě sice trvala víc než dekádu, ale pozadí tvořilo to nejinspirativnější umělecké prostředí tehdejší doby. V roce 1912 vystavil na Podzimním salonu obrazy Amorfa – Dvojbarevná fuga a Amorfa – Teplá chromatika, díla zásadní pro zrod abstraktního umění. Malíř v nich opustil tradiční svět figur a předmětů a pustil se do neprobádaného neznáma, kde hrají prim jen barva, jejich síla a tvary, pohyb, vzájemné vztahy, harmonie a skladba.

Kupkova „Amorfa“ je jedním z důležitých milníků abstraktního umění – těmi dalšími jsou práce Kandinského, Maleviče nebo Mondriana. Právě tito čtyři bývají považováni za zakladatele abstraktního malířství – a právě tak se na pařížském Podzimním salonu roku 1912 odehrála vůbec první veřejná prezentace abstraktního umění.
 

…a z Paříže na Kampu

František Kupka je pochován v kolumbáriu na pařížském hřbitově Père Lachaise, takže k pokloně jeho památce vede předlouhá cesta, ale kolekce jeho děl tvoří jeden ze základních pilířů sbírky Jana a Medy Mládkových. Soubor 250 studií, kreseb a obrazů, která patří k nejucelenějším svého druhu na světě a má takřka nevyčíslitelnou hodnotu, si můžete prohlédnout v Museu Kampa, sídlícím v Sovových mlýnech na pražské Kampě. Meda Mládková se s Kupkou poprvé osobně setkala za svých studií dějin umění v Paříži v roce 1955 a od té doby se stala jeho vášnivou sběratelkou. Dnes se bez zapůjčení studií a obrazů z její sbírky neobejde žádná velká malířova přehlídka. Další Kupkova díla objevíte v Galerii moderního umění v Hradci Králové a samozřejmě též v pražské Národní galerii, ve Veletržním paláci.

Pro sběratele příběhů a zážitků ovšem možná bude stejně důležitá i výprava do Opočna. Nechte protentokrát stranou půvabný renesanční zámek s arkádovým nádvořím, letohrádkem, anglickým parkem a oborou a zkuste najít dům č. 6 v Zámecké ulici; pamětní deska vám připomene, že právě tady se 23. září 1871 František Kupka narodil.