Úvod > Výlety > Pěšky po Česku > Výlet pro zdatné turisty v Jeseníkách – z Karlovy Studánky do Koutů nad Desnou

Výlet pro zdatné turisty v Jeseníkách – z Karlovy Studánky do Koutů nad Desnou

Náročné putování začíná v Karlově Studánce, kde se vám údolí Bílé Opavy otevře pohledem na vodopád – první z mnoha. Ideální je vydat se na túru po relaxaci v Horských lázních Karlova Studánka, kde načerpáte dostatek energie.

Naučnou stezkou okolo Bílé Opavy – perly Jeseníků

Bílá OpavaNaučná stezka Bílá Opava prochází po mnoha mostcích, schodištích a lávkách po březích Bílé Opavy – nejkrásnější horské bystřiny Jeseníků. Kromě několika vodopádů, četných kaskád a peřejí, skalních útvarů a romantických zákoutí smrkového pralesa vám naučná stezka Bílá Opava na 13 informačních tabulích nabízí i základní informace o přírodě této jedinečné rezervace. Stezka je dlouhá celkem šest kilometrů a prochází těsně kolem vodopádů. Celou trasu je třeba procházet s opatrností a ohledem k přírodě, ostatně jako všude v Jeseníkách. Dřevěné mostky, žebříky i řetězy – naučná stezka Bílá Opava je jednou z nejnáročnějších v Jeseníkách.

Po povodních v roce 1997 byla stezka opravena, ale známky ničivých důsledků vichřice v roce 2004 jsou znát na stráních dodnes. Jednalo se o tu stejnou vichřici, která v podhůří Vysokých Tater zničila na 12 000 hektarů lesa.

Bílá Opava se stále mění. Balvany se přesouvají, vymílají se břehy každým dnem. Tok řeky byl částečně opraven a lidé vybudovali hráze pro zadržení potřebného množství vody. Samotná Bílá Opava pramení na jižním svahu Pradědu. Kromě Pradědského a Ovčárenského potoka do ní přitéká v této nejhořejší části několik drobných bezejmenných potůčků. Po zdolání naučné stezky se nám otvírá pohled na Ovčárnu v pozadí s nejvyšší horou Moravy, Pradědem.
 

Přes hřebeny na Dlouhé Stráně

Dlouhé StráněNáročné putování pokračuje po hřebenovce směr Jelení studánka, která vás dovede až do Koutů nad Desnou! Po cestě uvidíte Petrovy kameny. Se skalami na Petrových kamenech je také spjata řada pověstí. Při čarodějnických procesech v 17. století byly kameny označovány jako místo čarodějnických sabatů, údajných schůzek čarodějnic s ďáblem.

Jakmile minete vrchol Velkého máje, uhněte z červené turistické trasy na zelenou trasu k Františkově myslivně. Cestička vás dovede až v horní nádrži Přečerpávací vodní elektrárně Dlouhé Stráně, která je zatím v dálce. Výšlap na Dlouhé Stráně byl náročný, ale ohlédnutí na zdolaný hřeben potěší. Nezapomeňte, že musíte stihnout poslední lanovku do areálu v Koutech nad Desnou, protože po náročném výšlapu bude rádi i za 7 minutový odpočinek.