Úvod > Výlety > Pěšky po Česku > Pěšky do nitra Žďárských vrchů
Kuňka obecná

Pěšky do nitra Žďárských vrchů

Pěší nenáročný výlet zavede výletníky na trase dlouhé cca 13 km do nitra Žďárských vrchů v okolí Žďáru nad Sázavou. Projdete se hlubokými lesy, okolo zatopeného lomu a z vyhlídek na několika vrcholcích si prohlédnete nádhernou krajinu Českomoravské vrchoviny.
socha mamlaseNenáročný výlet je sice určen pro pěší, pro kočárky ale vhodný není. Ze Žďáru nad Sázavou vyjděte po modré značce směrem na Staré Dvory. Prvním cílem bude socha Mamlase sochaře Michala Olšiaka, která zde vznikla v roce 2005. Oko potěší krásný výhled směrem ke Žďáru nad Sázavou.

Od Mamlase se vydáme po žlutě značeném Hamerském okruhu (souběžně vede i modrá značka) k zatopenému lomu Miškovec a následně k dalšímu lomu nazvanému Vápenice. Silný pramen tu na začátku 20. století přerušil těžbu krystalických vápenců. Pozůstatky po těžbě, haldy, odvaly a různé sníženiny jsou patrné v okolí jezírka dodnes. Voda v jezírku má díky vápencům jasnou zelenavou barvu, vidět je za dobrých podmínek až 7 metrů pod hladinu, celkově jezírko dosahuje hloubky 13 metrů. Původní vápencový lom byl uzavřen v roce 1908, do té doby zde žádné jezírko nebylo. Přesto místní obyvatelé stačili vytvořit řadu pověstí o jezírku, například o tom, že v něm žijí zrůdné ryby s velkými hlavami anebo raci vážící prý až 1 kg!

jezírko vápeniceDalší zastávkou na trase je rybník Rejznarka. Ten vznikl ve 13. století, kdy ve zdejších lesích mniši cisterciáci z nově založeného kláštera budovali první rybníky pro chov ryb. Ryby z těchto rybníků nebyly určen jen pro vnitřní potřebu, nýbrž byly i předmětem obchodu. Během josefínských reforem došlo ke zrušení kláštera roku 1794 i k zániku něktěch rybníků. Ty byly buď zaváženy nebo vysoušeny. Ale už během 19. století se rybníky začaly znovu obnovovat. Rybník je domovem mnoha vzácných živočichů, nejčastěji tu uvidíte vodní ptactvo. Volavky popelavé i bílé loví v mokřadech na přítoku, vzácně sem na lov zavítá orel mořský. Nejen na žábách si tu ráda pochutná užovka obojková, na ryby sem chodí zase vydra říční.
 

Přírodní rezervace Peperek a Hranice na konci světa

Peperek_zdroj Wikipedia, autor Petr1868Velkou atrakcí na trase je vrch Peperek (675 m), skalnatý hřeben dlouhý cca 300 metrů, jež byl vytvarovaný mrazovým zvětráváním ve starších čtvrtohorách. Od něj vybíhají balvanové proudy a sutě. Kamenitý terén je porostlý suťovým lesem, který tvoří buk lesní, javor klen, méně jilm horský a jedle bělokorá, na skalách roste borovice lesní s břízou bělkokorou a jeřábem ptačím. Ve stromech hnízdí holub doupňák, lelek lesní nebo puštík obecný. Čeká vás tu skupina skalních bloků, takzvaných mrazových srubů vyhlodaných z okolní skály mrazy poslední doby ledové. Na jednom z bloků je značená vyhlídka.

Pod Peperkem si všimnete hraničního kamene, který připomíná hranici ditrichštejnského žďárského panství, která byla zároveň hranicí Čech a Moravy. Na tuto historickou hranici upozorňuje i Hranice Na Konci světa, historická celní budka s figurínou celníka, která stojí na okraji osady Šlakhamry.
 

Rozštípená skála a kuňky u rybníku Dívka

KuňkaČervená značka a žlutý Hamerský vycházkový okruh vás přivede ke skalnímu masivu Rozštípené skály u řeky Sázavy. Přírodní památce lidově zvané Rozštípka dala jméno výrazná puklina, která podle pověsti vznikla, když skála hozená čertem narazila o zem. I když se nachází v údolí řeky, překvapivě ji nevytvarovala voda. Vznikla stejně jako Peperek mrazovým zvětráváním. Nedaleko po proudu Sázavy milovníci staré techniky objeví Šlakhamr (Brdíčkův mlýn). Jde o bývalý hamr, později přestavěný na mlýn, který dokládá spojení zemědělského statku s mlynářským řemeslem. Můžete zajít dovnitř a prohlédnout si zajímavou expozici.

Naše trasa dále pokračuje podél kolejí do Hamrů nad Sázavou a dále k rybníku Dívka. Ten se stal součástí stejnojmenné evropsky významné lokality (EVL), která byla v roce 2012 vyhlášená pro kuňku obecnou. Její charakteristický hlas můžete za slunečných dní slyšet zhruba od poloviny května do června. Dále trasa pokračuje vzhůru zpět k Mamlasovi, odkud náš výlet začal. Dovede vás sem opět žlutě značený Hamerský vycházkový okruh.