Úvod > Výlety > Na kole po Česku > Velký okruh Křivoklátskou vrchovinou

Velký okruh Křivoklátskou vrchovinou

Okružní výlet vede přes značnou část kraje okolo střední Berounky. Můžete vidět hned tři významné památky: hrad Točník, Žebrák a zámek ve Zbirohu. Poznáte atmosféru této oblasti. Trasa je náročnější a vhodná pro zdatnější cyklisty. Délka trasy je 68 km.
Jeďte z parkoviště pod hradem Točník. Dnes je Točník jednou z našich nejrozsáhlejších zřícenin a je národní kulturní památkou. Pochází z konce 14. století. Je zde ukázka archeologických nálezů, Velký palác s konírnami, studna hluboká 72 m, věž s vyhlídkou, monumentální vstupní most přes příkop. 

Z hradu jeďte na náves směrem do Březové a poté až na Křižovatky, kde se dáte po silnici a pokračujte zhruba 6 km. Na křižovatce pod Červeným vrchem se dejte doleva po cyklotrase č. 0016. Na křižovatce pod vrchem Roubík jeďte doleva, v Podmokelském Mlýně doprava na Čilou, Hradiště a Zvíkovec po cyklotrase č. 0016. Ve Zvíkovci pokračujte rovně přes ves a po zhruba 3 km na křižovatce doprava na Prašný Újezd. V Hlohovcích jeďte stále po hlavní silnici č. 233 až do Radnice. Je to městečko na Radnickém potoce, které bylo známo od středověku díky těžbě uhlí a výrobě skla. Na náměstí je několik památkově chráněných měšťanských domů, kostel sv. Václava a synagoga se hřbitovem. Nad Radnicí k vrchu Kalvárie je křížová cesta s barokní kaplí Navštívení Panny Marie. Asi po 1 km odbočte na křižovatce opět doleva a dále přes Skomelno a Lhotu pod Radčem, cca 4 km od Lhoty na křižovatce zatočte doleva a dojedete do Zbiroha. Přes náměstí ve Zbirohu jeďte stále po silnici na Týček (cyklotrasa č. 0005), alternativně předtím následuje odbočka doleva k prohlídce zámku. Původní hrad Zbiroh vznikl pravděpodobně ve 13. století. V 16. století byl upraven na renesanční zámek. Po bitvě na Bílé hoře zde bylo státní vězení. Zámek je od června 2005 zpřístupněn veřejnosti . Z původně gotického hradu se zachovala vysoká věž postavená na jaspisové skále a druhá nejhlubší studna v Čechách (162 m). Přímo v areálu zámku se nachází lanový park a hasičské muzeum.

Dále pokračujte přes Týček zpět k Točníku. Pokud máte čas a chuť můžete navšívit i zříceninu Žebrák, která je také národní kulturní památkou. Mohutná válcová věž se využívá jako rozhledna, v přízemí je hladomorna, torzo paláce Václava IV. a kaple sv. Apolináře a sv. Markéty.
Celý popis