!

Upozornění: Redakce prosí všechny zájemce o akce a aktivity, aby se před jejich návštěvou informovali u organizátora, zda a kdy probíhají vzhledem k opatřením přijatým vládou ČR k nákaze Covid-19. Omlouváme se, že informace o otevíracích dobách a termínech konání uvedených na webu Kudyznudy.cz nemusí být vždy aktuální.

Úvod > Výlety > Na kole po Česku > Kyjovskou vinařskou stezkou na kole

Kyjovskou vinařskou stezkou na kole

Náročnější trasa vedoucí zvlněnou pahorkatinou a okrajem Ždánického lesa, prudká stoupání a táhlé sjezdy v podhůří Chřibů. Po celé trase vás bude provázet nejen zelené sklepní žudro, ale i zeleň lesů, remízků, vinic, sadů, polí a luk.
Zemědělská a vinařská obec Vlkoš byla svou zámožností a podnikavostí obyvatel v době první republiky v čele zemědělského pokroku v oblasti. Najdete zde expozici generála S. J. Ingra, holokaustu a konfliktů 2. světové války v Evropě. U bývalého mlýna ve Vlkoši, nedaleko barokní kaple z 2. poloviny 18. století začíná i trasa Kyjovské vinařské stezky. Na konci Kelčan zatáčí stezka směrem na Žádovice a Ježov, kde kolem původně gotického kostela svatého Jakuba, který si dodnes uchoval šindelovou střechu, míří do Skalky. Mezi Ježovem a Skalkou se nachází chráněné území přírodní památka Hošťálka. Půlhektarová louka je domovinou řady vzácných druhů teplomilných rostlin.

Chloubou obce Skalka je sklepní areál Drahy. Začal vyrůstat koncem 19. století, většina v kolonii pochází ze 30. let minulého století. Přes Labuty a Vřesovice, kde se trasa stezky přiblíží nadohled Chřibům. Prokličkuje sady a vinicemi nad Moravany a po sjezdu vinařskou uličkou v obci nabízí dvojí volbu. Odbočením doleva a cestou kolem nové rozhledny nad moštěnickým zámečkem a půvabnou hýselskou sklepní kolonií se můžete vrátit do Vlkoše. Po odbočení vpravo následuje krátké vystoupání nad Moravany a dvojitý zhup do Čeložnic, kterou jsou předehrou k atraktivní cyklistice plné táhlých stoupání a prudkých sjezdů. V Čeložnicích si prohlédněte památkově chráněná zvonice na návsi.

Cesta do Chřibů vede kolem chatové oblasti Pastviny a postupně vystoupá do nadmořské výšky 450 m. Na námahu spojenou se šplháním k nejvyššímu bodu etapy pod Lenivou horou zapomenete při dlouhém a strmém sjezdu zeleným tunelem ke Zlámalově samotě. V Bohuslavicích odbočuje stezka pod železniční viadukt, překračuje Kyjovku a zvedá se k Bukovanům. Rozhledna ve stylu větrného mlýna holandského typu vysoká 15 m je zdaleka viditelnou dominantou nad obcí Bukovany

Bohuslavice, obec kde se po staletí na jižních svazích Chřibů pěstuje charakteristické víno, jsou místem, které si vyžaduje zastávku. Okolí obce je bohaté na archeologické nálezy z doby předslovanské, zastoupeny jsou také nálezy z období slovanského včetně kostrových mohyl.

Z Bukovan vede Kyjovská vinařská stezka po silnici přes Ostrovánky do Nechvalína, obce ve které bylo v polovině 80. let minulého století objeveno 179 hrobů z doby laténské a slovanské. Cestu do Lovčic a Žádnic, procházející okrajem Ždánického lesa, lemují vinice a ovocné sady, směrem na jih poskytuje daleké výhledy do krajiny. Ve Ždánicích doporučujeme návštěvu Vrbasova muzea v původně renesančním zámku rodu Kouniců.

Příští zastávkou na trase je obec Archlebov, v 15. století významné trhové centrum, které nabízí k prohlídce několik kulturních památek. Nejvýznamnější je kostel sv. Rocha a Šebestiána a barokní kamenosochařská práce kříž v Záhumení. Na návsi je umístěná plastika "Vinař" zlínského výtvarníka s archlebovskými kořeny Jaroslava Kovandy. Strýc v kšiltovce, s koštýřem a karafou je také jednou z mála realizovaných instalací Kovandy v době normalizace. Po silnici pokračuje stezka do Žarošic, poutního místa s kostelem Panny Marie z r. 1801, za obcí odbočí doleva a po krátkém úseku po státní silnici, zamíří nejdříve terénem, později po silnici do Dambořic.

Na zpáteční cestě do centra oblasti se v obci Násedlovice trasa stezky ještě jednou rozděluje. Jižní větev pokračuje přes Karlín a polní cestou mezi vinicemi kolem přirodní rezervace Hovoranské louky do Čejče. Kratší cesta do Kyjova začíná stylovým průběhem stezky přes Násedlovice, křivolaké uličky s kočičími hlavami ji přivádí do sklepní kolonie s několika pěknými ukázkami nadsklepních domů. Následující členitý terénní úsek v sousedství potoka Trkmanka vede do Želetic. V katastru obce, po stezce směrem na Nenkovice, se nachází národní přírodní památka Na Adámcích. Na svazích kopce Homole představuje teplomilná stepní společenstva s výskytem ohrožených a chráněných druhů rostlin a hmyzu. Přes Nenkovice a Stavěšice dospívá stezka pod vrchol Babího lomu do Strážovic. Na místním hřbitově je hrob malíře Jano Köhlera, který v roce 1911 opatřil sgrafity i kyjovský zámeček.

V místě, které je od Kyjova vzdálené sedm kilometrů, nabízí se závěr náročné etapy nejkratší cestou do města. Stezka však pamatuje na koření cyklistiky, zatáčí vlevo a před hřbitovem za obcí odbočuje doprava. Krásný lesní úsek ústí v obci Věteřov nedaleko kostela Svatých Cyrila a Metoděje, postaveném podle návrhu kyjovského architekta Gustava Sonnevenda. Sousední secesní faru vyzdobil freskami Jano Köhler. Pozvolné stoupání obcí k cíli etapy nabývá na strmosti, stezka míří k výšinnému sídlišti ze starší doby bronzové pod Lysou horu.Tichou a upravenou obcí Sobůlky potom zvolna klesá do údolí řeky Kyjovky, aby se v královském městě Kyjově, středisku vinařské oblasti a Dolňáckého Slovácka napojila na červeně značenou Moravskou vinnou stezku.

Po náročném cyklistickém výletě doporučujeme v Kyjově zastavit ve vinném sklípku, který poskytuje tradiční pohoštění, degustace vín místních vinařů a lidovou hudbu.
Celý popis