Úvod > Výlety > Cesty poznání > Výlet do Kosmonos nejen do domu přeneseného anděly
Výlet do Kosmonos nejen do domu přeneseného anděly
"> "> Kostel sv. Václava "> Zvonice s obrácenými zvony

Výlet do Kosmonos nejen do domu přeneseného anděly

Lorety či loretánské kaple si bývají podobné jako vejce vejci, protože věrně napodobují údajný dům Panny Marie v italském Loretu, kam jej podle legendy přenesli andělé.

Loreta s reliéfy ze života Panny Marie

Loreta KosmonosyBěhem 16. až 18. století vyrůstaly Lorety coby projev barokní zbožnosti po celé Evropě, v České republice jich napočítáme přibližně šedesát. Loreta v Kosmonosech zahrnuje zvonici, kostel sv. Martina a kapli Santa Casa s přízemními ambity. Postavena byla počátkem 18. století, kdy panství vlastnil hrabě Heřman Jakub Černín, podle projektu G. B. Alliprandiho. Opodál stojí raně barokní čtyřboká zvonice z konce 17. století. Loretu je možné navštívit, konají se zde různé výstavy i jiné akce. Hromadné návštěvy lze domluvit předem i mimo otevírací dobu. Stěny Santa Casy jsou zdobeny reliéfy ze života Panny Marie a ve výklencích uvidíte sochy proroků. Vnitřek zdobí imitace originálních fresek z italské Lorety.


Zvonice, co začala selskou bouři

Zvonice RovenskoZajímavou kuriozitu si můžete prohlédnout v Rovensku pod Troskami, kde u kostela sv. Václava stojí roubená barokní zvonice se třemi zvony, obrácenými srdcem vzhůru. Zvony, pojmenované podle českých světců Jan Křtitel, Václav a Jiří, se do pohybu uvádějí šlapáním. Obrácené zvony zvonice jsou označovány jako „rebelantské“, protože prý daly signál k prvnímu povstání selského lidu v tomto kraji proti útlaku církve a šlechty v období násilné rekatolizace.

Pravda je však taková, že původní zvonice lehla popelem právě při této selské revoltě, kdy ji nechal zapálit velitel vojska, protože zvony svolávaly lid ke shromážděním a bouřím – zdejší obyvatelé, většinou protestantského vyznání, se velmi urputně bránili rekatolizaci. Lid z Rovenska pod Troskami a okolí poté zahnal na ústup vojsko rejtarů, povolané na pomoc a ochranu jezuitům, kteří tu prováděli rekatolizační misie. Vzbouřený dav dostihl a v Libuni ukončil život hlavního původce násilí, neblaze proslulého jezuity Burnátia a jezuitského studenta Jana Rokytu. Další vojenská posila však vzbouřence rozehnala a vůdcové vzpoury byli popraveni. V roce 1630 byla tedy vyhořelá zvonice nahrazena novou stavbou, která se dochovala až do dnešních časů.

1. Loreta Kosmonosy

Kosmonosy, Středočeský kraj

2. Dřevěná zvonice v Rovensku pod Troskami

Rovensko pod Troskami, Liberecký kraj