Úvod > Výlety > Cesty krajinou > Na kole okolo Hory Svatého Šebestiána
Na kole okolo Hory Svatého Šebestiána
"> "> ">

Na kole okolo Hory Svatého Šebestiána

Trasu obklopují horské lesy a má relaxační charakter. Startuje z centra Hory Sv. Šebestiána, vede osamělou krajinou po šotolinových cestách, ale i rušnou silnicí. Pokračuje okolo vodního díla Křímov i vodní nádrže Kamenička. Celý výlet měří 34 km, trasa vede převážně asfaltovými cestami, částečně také lesními.
ChomutovskoZ Hory Svatého Šebestiána se vydejte po cyklostezce 3079 (E3), která vede souběžně s červenou značkou. Cestou můžete obdivovat vodopád Chomutovky nebo železniční mostek, který býval součástí zaniklé tratě Křimov – Reitzenhain. U jezírka pak zabočte doleva na neznačenou asfaltovou cestu. U hlavní silnice č. 7 jeďte až na hranice, k parkovišti Pohraniční.

Výlet pak pokračuje po silničce okolo hranice, podél říčky Černá. Povede vás tudy cyklotrasa č.23. Silnička se vine těsně u NPR Novodomské rašeliniště a Bezručova údolí. Na rozcestí Načetínská cesta zahněte vpravo na modrou značku a pod Jelením vrchem se vydejte cyklostezkou 3078 směrem ke Starému rybníku. Po pravé straně budete mít rozsáhlé území Novodomského rašeliniště. Je velmi cenné, proto se zde nesmí jezdit ani chodit mimo značené stezky. Nachází se tady podmáčené a rašelinné smrkové lesy, rašelinné březové lesy a vrchoviště s klečí.
 

Údolím Kameničky k nádrži Křimov

Krušné horyOd velké křižovatky cyklotras 3078 a 3081 se vydejte po 3078 v údolí říčky Kameničky. Dovede vás vodní nádrži Kamenička a křižovatce Třetí mlýn, kde se potkává Kamenička, Chomutovka a Křimovský potok. Odtud pojedete po cyklotrase 3088, která souběžně se žlutou značkou směřuje k vodní nádrži Křimov. Držte se však asfaltové cyklotrasy, která dále pokračuje po vrstevnici okolo přehrady. Ta je důležitou zásobárnou pitné vody pro Chomutovsko a v jejím ochranném hygienickém pásmu se nachází také kvalitní pitný pramen. Ten naleznete v místě, kde se okružní komunikace prudce otáčí vlevo do protisměru. Je třeba ujít pár metrů pěšky do svahu, po lesní cestě. Pramen vytéká z keramické trubky přímo u cesty a je zde k dispozici i sklenička.

Za přehradou cesta pokračuje údolím Křimovského potoka, až k rozcestí Stráž – hájovna s turistickým přístřeškem a malým rybníčkem. Odtud vás čeká stoupání po cyklostezce 3003 směrem na zaniklou obec Menhartice. Stejná cyklotrasa vás dovede až do Hory Svatého Šebestiána.