ÚvodKampaněEkologické cestováníDoporučení pro ekologické cestování

Jak na ekologické cestování?

Tipy pro ekoturisty:

 
  • informujte se: o místní krajině, tradicích a kultuře
  • choďte co nejvíce pěšky: zaprvé uděláte tím dobře svému zdraví a zároveň jste šetrní k životnímu prostředí: eliminujete tak svou uhlíkovou stopu
  • neopouštějte vyznačené trasy: využívání stezek určených pro turisty minimalizujete možné nepříznivé dopady na místní přírodu (plašení zvířat, poškození vzácných rostlin)
  • pohybujte se v menších skupinách: pohyb v menších skupinkách eliminuje negativní vlivy na okolní přírodu a zabraňuje přetížení navštívených míst
  • informujte se a buďte zvídaví: zájmem o dané místo, jeho kulturu a obyvatele, získáte autentické zážitky, o jde během cestování a poznávání nových míst především
  • chovejte se šetrně k přírodnímu bohatství: šetřete vodou a elektřinou v navštívených zařízeních, neodnášejte nic přírody, neodhazujte odpadky a pokud to bude možné, třiďte je
  • zanechte místo v lepším stavu, než v jakém jste jej našli: postarejte se například o pohozený odpadek v lese a již budete součástí tzv. regenerativní turistiky, která nejen že minimalizuje negativní dopady cestování, ale navíc přispívá ke zlepšení životního prostředí
  • nakupujte u místních: nákupem regionálních produktů daného místa přispějete ke zlepšení ekonomických poměrů místních obyvatel