Úvod > Kampaně > Ekologické cestování > Časté dotazy a odpovědi na ně

Časté dotazy a odpovědi na ně

One Pager – Kritéria ekologicky šetrné služby

 
Ekologicky šetrné služby
 • minimalizují negativní ekonomické, environmentální a sociální dopady a zasazují se o ochranu přírody
 • vytvářejí ekonomické přínosy pro místní obyvatele a výrobce 
 • pozitivně přispívají k ochraně přírodního a kulturního dědictví a k udržování českých tradic a zvyků
 
Označení ekologicky šetrné akce/služby:
V rámci prvního stupně si kategorii vybere zadavatel - obrys ikonky 
V rámci prověření splnění kritérií redakce buďto schválí kategorii - zelená ikonka
Případně zamítne a ikona se odebere úplně. 
 
Kritéria schvalování:
Infrastruktura
 1. Ubytovací služby
 • Ubytovací zařízení, disponující certifikátem udržitelnosti
 • Ubytovací zařízení bez certifikace, která se aktivně prosazují o udržitelný provoz (propagace na webu subjektu)
 • Ubytovací zařízení typu glamping v přírodě
 • Ubytovací zařízení typu venkovské turistiky (subjekty zapojené do certifikace Prázdniny na venkově, agrofarmy a ekofarmy nabízející ubytování)
 • Vždy je nutno vypsat, alespoň krátce, proč je daný typ ubytování udržitelným/ekologickým)
 
 1. Stravovací služby
 • Veganské a vegetariánské restaurace
 • Restaurační zařízení, která převážně podporují lokální farmáře a producenty
 
 1. Udržitelná mobilita
  • Bikesharing, vlaková doprava

Akce
 • Farmářské trhy
 • Workshopy s přírodní tématikou či tématikou upcyklace
 
 1. Ochrana přírody a ekologie
  • Aktivity a služby podporující ochranu přírody a životního prostředí
  • Vzdělávací akce podporující ochranu přírody a životního prostředí
  • Naučné stezky a pozorovny volně žijících zvířat, ornitologické exkurze
  • Ekologická centra
  • Geoparky
 
OSTATNÍ
 • Akce/eventy, podporující cíle udržitelného rozvoje SDG´s,
 • Akce/eventy, podporující neziskové organizace (sportovně-charitativní akce, plogging apod),
 • Dobrovolnické akce, jež přispívají k ochraně přírodního a kulturního dědictví (opravy památek, sběr odpadků v přírodě, výsadby stromů).
 • Individuální přístup k dalším akcím, které nespadají do výše uvedeného
  • Vždy je potřeba uvést, proč je daná služba/akce/atraktivita ekologicky šetrnou službou a co v této oblasti návštěvníkům nabídne