Úvod > Kampaně > Do lázní za zážitky a zdravím > Základní podmínky pro udělení slevy

Základní podmínky pro udělení slevy

(Conditions in English bellow)
 
 • Pro záchranu lázeňského sektoru vzhledem k negativním dopadům nákazy Covid-19 na zdravotní turismus Vláda České republiky nabízí slevu 4 000 Kč za pobyt v lázních.
 • Sleva bude poskytnuta pouze na samoplátecké ozdravné a preventivní pobyty v lázních, které jsou uvedeny na seznamu na těchto webových stránkách
 • Voucher opravňuje klienta čerpat slevu na pobyt dle stanovených parametrů ve výši 4 000 Kč.
 • Sleva se nevztahuje na pobyty realizované v rámci veřejného zdravotního pojištění (komplexní a příspěvková lázeňská péče). 
 • Slevu může uplatnit pouze osoba starší 18 let s trvalým pobytem v EU/EEA.
 • Při chybném vyplnění voucheru si oprávněná osoba vygeneruje na tento stránce nový voucher, kód chybně vyplněného voucheru nepoužije.

Parametry pobytu:
 • Minimální délka pobytu je stanovena na 6 nocí na sebe navazujících - tedy voucher je možné čerpat pouze jednorázově, nelze rozdělit slevu 4000 Kč na více pobytů. 
 • V rámci pobytu je nutné realizovat min. 5 léčebně rehabilitačních procedur (příklady léčebných procedur). 
 • Pobyt musí být realizován v termínu: od 1. 7. 2020 - nejdéle do 31. 12. 2021.
 • Nabídka je určena pro dospělé osoby s trvalým pobytem v EU/EEA.
 • Sleva platí pro dospělé osoby, nikoli na pobyt nebo lázeňské procedury dětí.
 • Sleva se uplatní při placení  na základě osmimístného kódu uvedeného na voucheru, který oprávněná osoba vygeneruje na této stránce.


Principal conditions for granting a discount

 • The Government of the Czech Republic is offering a discount of CZK 4,000 per stay in spa facilities to help the spa sector mitigate the negative effects of the Covid-19 infection on health tourism.
 • The discount will solely be provided for self-payed healing and preventive stays in spa facilities, which are listed on this website https://www.kudyznudy.cz/aktuality/dovolena-v-cesku-voucher-lazne
 • The voucher entitles the client to receive a discount on stay (of at least 6 nights, incl. 5 procedures) in the amount of CZK 4,000 (for more information about eligible stay see the text below).
 • The discount does not apply to stays carried out under public health insurance (comprehensive and contributory spa care).
 • The discount can be redeemed only by a person over the age of 18 years (EU/EEA citizens).
 • If you fill out the voucher incorrectly, do not use it and generate a new one from the website.
 •  
Conditions of stay:
 • The minimum length of stay to be entitled to get a discount is set at 6 consecutive nights – the voucher can only be used once; it is not possible to divide the discount of CZK 4,000 into more stays.
 • To obtain a discount the consumer must purchase a minimum of 5 medical rehabilitation procedures for the stay.
 • The stay must take place in the period from 1 July 2020 to 31 Decenber 2021.
 • The discount only applies to adults and self-payed stays; the discount is not applicable to children's stays or spa treatments covered by health insurance.
 • The discount will be applied after submitting the eight-digit code identifying the voucher, which the consumer will generate on this page https://www.kudyznudy.cz/dolazni