ÚvodKampaněArchivDo lázní se Svazem léčebných lázníZákladní podmínky pro udělení slevy

Základní podmínky pro udělení slevy

 
 • Pro záchranu lázeňského sektoru vzhledem k negativním dopadům nákazy Covid-19 na zdravotní turismus nabízí poskytovatelé lázeňské péče slevu 2 000 Kč za pobyt v lázních.
 • Sleva bude poskytnuta pouze na samoplátecké ozdravné a preventivní pobyty v lázních, které jsou uvedeny na na těchto webových stránkách.
 • Voucher opravňuje klienta čerpat slevu na pobyt dle stanovených parametrů ve výši 2 000 Kč.
 • Sleva se nevztahuje na pobyty realizované v rámci veřejného zdravotního pojištění (komplexní a příspěvková lázeňská péče). 
 • Slevu může uplatnit pouze osoba starší 18 let s trvalým pobytem v EU/EEA.
 • Při chybném vyplnění voucheru si oprávněná osoba vygeneruje na tento stránce nový voucher, kód chybně vyplněného voucheru nepoužije.

Parametry pobytu:
 • Minimální délka pobytu je stanovena na 6 nocí na sebe navazujících - tedy voucher je možné čerpat pouze jednorázově, nelze rozdělit slevu 2000 Kč na více pobytů. 
 • V rámci pobytu je nutné realizovat min. 5 léčebně rehabilitačních procedur (příklady léčebných procedur). 
 • Pobyt musí být realizován v termínu: od 1. 1. 2022 - nejdéle do 31. 3. 2022.
 • Nabídka je určena pro dospělé osoby s trvalým pobytem v EU/EEA.
 • Sleva platí pro dospělé osoby, nikoli na pobyt nebo lázeňské procedury dětí.
 • Sleva se uplatní při placení  na základě osmimístného kódu uvedeného na voucheru, který oprávněná osoba vygeneruje na této stránce.