Hulín

Hulín se rozkládá na březích řeky Rusavy v rovinách východně od Kroměříže. V kostele sv. Václava si prohlédnete vzácný románský portál, záhlinické muzeum a pivovar se sladovnou vám pak připomenou zdejšího rodáka Františka Skopalíka, zakladatele moderního zemědělství.

Hulín: kostel s vodním příkopem

Krajinou mokřin a lužních lesů vedla stará kupecká cesta, a právě na ní vznikl Hulín; v roce 2024 oslaví 800 let od první písemné zmínky. Jednou z dochovaných památek je románský portál v kostele sv. Václava.

Pochází z první poloviny 13. století a původně zdobil vchod do chrámu, dnes jej chrání barokní předsíň zvaná Žebračka. Poblíž stojí barokní fara s kaplankou; ještě v 17. století z ní vedla ke kostelu dřevěná lávka, protože chrám stál na návrší a kolem se táhl vodní příkop.
 

Rybníky, řeky a lužní lesy

O vodu Hulín nikdy neměl nouzi; kdysi tu proudilo sedm ramen řeky Moravy, která se při povodních rozlévala od Skaštic až po Tlumačov, směrem ke Kroměříži se táhlo velké jezero. Část přírodních klenotů se dochovala v přírodním parku Záhlinické rybníky. V lesích jsou ukryté dnes již zarostlé malé písečné duny, najdete tu lužní lesy, mohutné staré duby, mokřadní louky, rybníky i zaplavené pískovny s řadou vzácných živočichů a rostlin. Vodní plochy a lužní lesy jsou významným hnízdištěm stovek druhů vodních a tažných ptáků.
 

Pivovar a záhlinická sladovna

Součástí Hulína jsou Záhlinice, rodiště říšského a zemského poslance, pokrokového rolníka a dlouholetého starosty obce Františka Skopalíka (1822–1891); s jeho zásadami moderního zemědělství se seznámíte v muzeu. Ze skály na Slivotíně putoval do Prahy jeden ze základních kamenů Národního divadla, raritou je rovněž unikátní humnová záhlinická sladovna, která vyrábí slad tradičním způsobem již od roku 1899. Využívá jej i Záhlinický pivovar, který obnovil výrobu piva v roce 2016 téměř po stoleté přestávce.

Aktivity

Přírodní památka Skalky u Hulína

Bývalá zatopená pískovna a okolní mokřad jsou významné především výskytem obojživelníků a také vážek. Z obojživelníků zde žije ohrožená kuňka obecná, skokan ostronosý, skokan štíhlý, ropucha zelená a čolek velký.
Hulín, Zlínský kraj

Kostel sv. Václava v Hulíně s románským portálem

Hulínský kostel je vzácnou památkou církevní architektury na Moravě. Připomínka je již z roku 1261, když vysvěcen byl patrně ještě o něco dříve, snad r. 1224, kdy se vůbec poprvé v pramenech objevuje zmínka o Hulíně v souvislosti s návštěvou krále Přemysla Otakara I.
Hulín, Zlínský kraj

Záhlinické rybníky – významné hnízdiště vodních a tažných ptáků

Přírodní park Záhlinické rybníky je jedinečným územím na středním toku Moravy. Zahrnuje komplex Záhlinických rybníků, přilehlých luk a lužního lesa v lokalitách Filena a Zámeček. Vyhlášen byl v roce 1995 na ploše 500 ha.
Hulín, Zlínský kraj

Muzeum Františka Skopalíka v Záhlinicích

Muzeum Františka Skopalíka se nachází v bývalém Obecním domě v Záhlinicích u Hulína, naproti kostela. Příznivci cykloturistiky si návštěvou muzea mohou spestřit výlet k Přírodnímu parku Záhlinické rybníky, vzdálenému necelý kilometr.
Hulín, Zlínský kraj

Ubytování a restaurace

Záhlinický pivovar – pivo z vlastního sladu

Pivovar v Záhlinicích na Kroměřížsku stojí již od 19. století. I dnes zde vaří tradiční české pivo z původních surovin a ze sladu, který vyrábí ve vlastní sladovně v Záhlinicích. Slad se v ní vyrábí nepřetržitě od roku 1899.
Hulín, Zlínský kraj

Pojeďte na výlet


Bezbariérové Valašsko s celou rodinou

Myslíte si, že Valašsko není jako destinace na dovolenou pro vozíčkáře s rodinou příliš vhodné? Možná vás to překvapí, ale v Beskydech, jak se zdá, není nic nemožné. Užijete si tu pohodový víkend víceméně bez bariér, a navíc to bude příjemné třeba i pro menší děti.
Velké Karlovice, Cesty poznání

Běžecká trasa Kocanda

Jestli se chcete dostat ze Zlína někam jinam než do Vizovic a Otrokovic, musíte do kopce. Ale když už na něm budete, čeká vás to, co na Kocandě, les, příroda, výhledy a klid, to vše v těsné blízkosti třeba sídliště. Na části trasy je instalována naučná stezka o lese a lesnických činnostech.
Kocanda, Zlín, Cesty pro zdraví

Běžecká trasa Štákovky

Užijete si výhledy na Zlín a jeho typické baťovské domky na pozadí továrního areálu, zanoříte se do přírody v klasickém zlínském stylu – do kopce, a vynoříte se na pasekách se zachovalými staveními z dob, kdy ještě místo města byly akorát trnkové sady. Část trasy vede po Cyrilometodějské stezce, projektu ve stopách od slovanského dědictví k modernímu evropanství, k hodnotám v této době tak důležitým – porozumění, kulturnímu vstřícnému dialogu a jednotě kontinentu.
běžecká trasa ve Zlíně, Cesty pro zdraví

Procházka na vyhlídky a k přehradě Horní Bečva

Máte rádi výlety do přírody? Vydejte se na vyhlídková místa, která jsou ukrytá uprostřed lesa na kopci nad bývalým lomem v Horní Bečvě. Pod kopcem můžete zdarma zaparkovat. K vyhlídkám vás čeká krátká procházka, připravte se na mírné stoupání. Cestou máte možnost k odpočinku na lavičkách.
k vyhlídkám u lomu , Výlety pro děti