Hulín

Hulín se rozkládá na březích řeky Rusavy v rovinách východně od Kroměříže. V kostele sv. Václava si prohlédnete vzácný románský portál, záhlinické muzeum a pivovar se sladovnou vám pak připomenou zdejšího rodáka Františka Skopalíka, zakladatele moderního zemědělství.

Hulín: kostel s vodním příkopem

Krajinou mokřin a lužních lesů vedla stará kupecká cesta, a právě na ní vznikl Hulín; v roce 2024 oslaví 800 let od první písemné zmínky. Jednou z dochovaných památek je románský portál v kostele sv. Václava.

Pochází z první poloviny 13. století a původně zdobil vchod do chrámu, dnes jej chrání barokní předsíň zvaná Žebračka. Poblíž stojí barokní fara s kaplankou; ještě v 17. století z ní vedla ke kostelu dřevěná lávka, protože chrám stál na návrší a kolem se táhl vodní příkop.
 

Rybníky, řeky a lužní lesy

O vodu Hulín nikdy neměl nouzi; kdysi tu proudilo sedm ramen řeky Moravy, která se při povodních rozlévala od Skaštic až po Tlumačov, směrem ke Kroměříži se táhlo velké jezero. Část přírodních klenotů se dochovala v přírodním parku Záhlinické rybníky. V lesích jsou ukryté dnes již zarostlé malé písečné duny, najdete tu lužní lesy, mohutné staré duby, mokřadní louky, rybníky i zaplavené pískovny s řadou vzácných živočichů a rostlin. Vodní plochy a lužní lesy jsou významným hnízdištěm stovek druhů vodních a tažných ptáků.
 

Pivovar a záhlinická sladovna

Součástí Hulína jsou Záhlinice, rodiště říšského a zemského poslance, pokrokového rolníka a dlouholetého starosty obce Františka Skopalíka (1822–1891); s jeho zásadami moderního zemědělství se seznámíte v muzeu. Ze skály na Slivotíně putoval do Prahy jeden ze základních kamenů Národního divadla, raritou je rovněž unikátní humnová záhlinická sladovna, která vyrábí slad tradičním způsobem již od roku 1899. Využívá jej i Záhlinický pivovar, který obnovil výrobu piva v roce 2016 téměř po stoleté přestávce.

Ubytování a restaurace