!

Upozornění: Vzhledem k aktuálním vládním opatřením jsou akce a provoz turistických cílů výrazně omezeny. Doporučujeme před vlastní návštěvou ověření u organizátora.

Přebuz

Město Přebuz leží v srdci Krušných hor, v nadmořské výšce 886 m n. m., na křižovatce silnic z Nejdku, Šindelové a Stříbrné. První písemné zmínky pochází z roku 1553, kdy Viktorin Šlik udělil obci práva města, ale již ve 13. století se v okolí dolovalo a rýžovalo stříbro. Přebuz je nejmenší město v České republice.

Cín, krajky i pěstování brambor

Později se zde doloval cín pozůstatky dolování je možné nalézt ještě dnes. Největší prosperity dosahovaly doly v období 1698 – 1760. Dolování u Přebuzi bylo obnoveno roku 1933 a vyvrcholilo za německé okupace. Ložisko bylo otevřeno třemi šachtami (Otto, Hlavní, Ritterova), vybudována nová úpravna cínových a arzénových rud. Slavná je i tradice paličkování krajek. Pozoruhodnou osobností byl zdejší farář Daniel Josef Ignác z Mayernu. Jeho učenost byla známá daleko za hranicemi Krušných hor. Díky své učenosti a výmluvnosti se propracoval k titulu arcibiskupa pražského. Byl to právě on, kdo zavedl pěstování brambor ve zdejším drsném kraji již v první polovině 18. století. 
 
V období největšího rozmachu města zde žilo až 1500 obyvatel. Ve městě byla škola paličkování, městu náleželo i právo várečné (vaření piva). Po 2. světové válce došlo k výraznému vylidnění odsunem německého obyvatelstva. V důsledku malého počtu obyvatel zanikla později i škola, následně pak i místní obchod. Dnes ve městě žije 71 stálých obyvatel.
 

Památky na Josefa II. i zdejší dolování

Kostel sv. Bartoloměje je v pořadí již pravděpodobně třetím chrámem na Přebuzi. Navazuje na hornickou tradici, např. na štolu a důl sv. Bartoloměje z 16. stol. Traduje se, že podnět k postavení kostela dal císař Josef II., který se 1766 na Přebuzi zúčastnil mše a přespal na místní faře. Socha sv. Jana Nepomuckého na náměstí je náhradou za původní sochu, která na stejném místě historicky stávala. Sochu zhotovil sochař Roman Bílek z Vysoké Pece.
 
Dům č. 46 v Přebuzi je jeden z nejstarších objektů v západní části Krušnohoří. Venkovský dům č.46, původně dům č.72 býval zájezdním hostincem. zřejmě z období pozdního baroka, z poloviny 18. století. Takřka unikátně se dochovaly historické konstrukce objektu včetně výplňových prvků.
 

Přírodní krásy Přebuze – vrchoviště, vřesoviště a močály

Přebuz je jádrem Přírodního parku Přebuz s horskými smrčinami, loukami vrchovištními rašeliništi s reliktní květenou z doby ledové. Rozsáhlou oblastí o 90 ha je Přebuzské vřesoviště. Roste zde například borůvka bažinná, bříza trpasličí, prha arnika nebo prstenec listenatý a další. Dalším horským rašeliništěm s porosty kleče a význačnou květenou a zvířenou je Velký močál. Rašeliniště Haar se nachází poblíž bývalých Mlýnských Chalup. Souboru pěti drobných rašelinišť dominuje rašeliník prostřední a kleč blatka.

O rozsahu několik století trvajícího dolování svědčí pozůstatky důlního závodu i tzv. pinky – jamkovité nebo trychtýřovité prohlubně terénu, které vznikly zavalením vyrubaných podzemních prostor nebo povrchovým dobýváním nerostů. Nejvíc se jich dá nelézt v lesích na úpatí Čertovy hory ( 987m), ze kterého se za dobrého počasí naskýtá vynikající panoramatický výhled do Krušných hor a pěti dalších pohoří.

Aktuality z města

1. leden 2021 12:00

Objevte je, dokud je nikdo nezná: 50 důvodů, proč navštívit Krušné hory co nejdřív

Přebuz
Krušné hory, jejichž nejvyšší vrchol Klínovec se tyčí do výšky 1244 m n. m., se táhnou v délce sto třiceti kilometrů a nabízejí celou řadu pozoruhodných tradičních i turisticky dosud neobjevených míst. A přitom málokterá oblast Česka je tak romantická a tajemná jako právě Krušné hory. Pojďte s námi objevit jejich tajuplná zákoutí na odlehlých vrcholcích hor, v hlubokých lesích i v krušnohorském podhůří, která můžete navštívit pěšky, na lyžích a v létě pak na kole.
Zbytky cínových dolů v Krušných horách

Zbytky cínových dolů v Krušných horách

Přebuz, Západočeské lázně
Zaniklá obec Rolava

Zaniklá obec Rolava

Přebuz, Západočeské lázně
Přírodní park Přebuz

Přírodní park Přebuz

Přebuz, Západočeské lázně
Velké Jeřábí jezero

Velké Jeřábí jezero

Přebuz, Západočeské lázně