!

Upozornění: Vzhledem k aktuálním vládním opatřením jsou akce a provoz turistických cílů omezeny. Doporučujeme před vlastní návštěvou ověření u organizátora.

Přebuz

Město Přebuz leží v srdci Krušných hor, v nadmořské výšce 886 m n. m., na křižovatce silnic z Nejdku, Šindelové a Stříbrné. První písemné zmínky pochází z roku 1553, kdy Viktorin Šlik udělil obci práva města, ale již ve 13. století se v okolí dolovalo a rýžovalo stříbro. Přebuz je nejmenší město v České republice.

Cín, krajky i pěstování brambor

Později se zde doloval cín pozůstatky dolování je možné nalézt ještě dnes. Největší prosperity dosahovaly doly v období 1698 – 1760. Dolování u Přebuzi bylo obnoveno roku 1933 a vyvrcholilo za německé okupace. Ložisko bylo otevřeno třemi šachtami (Otto, Hlavní, Ritterova), vybudována nová úpravna cínových a arzénových rud. Slavná je i tradice paličkování krajek. Pozoruhodnou osobností byl zdejší farář Daniel Josef Ignác z Mayernu. Jeho učenost byla známá daleko za hranicemi Krušných hor. Díky své učenosti a výmluvnosti se propracoval k titulu arcibiskupa pražského. Byl to právě on, kdo zavedl pěstování brambor ve zdejším drsném kraji již v první polovině 18. století. 
 
V období největšího rozmachu města zde žilo až 1500 obyvatel. Ve městě byla škola paličkování, městu náleželo i právo várečné (vaření piva). Po 2. světové válce došlo k výraznému vylidnění odsunem německého obyvatelstva. V důsledku malého počtu obyvatel zanikla později i škola, následně pak i místní obchod. Dnes ve městě žije 71 stálých obyvatel.
 

Památky na Josefa II. i zdejší dolování

Kostel sv. Bartoloměje je v pořadí již pravděpodobně třetím chrámem na Přebuzi. Navazuje na hornickou tradici, např. na štolu a důl sv. Bartoloměje z 16. stol. Traduje se, že podnět k postavení kostela dal císař Josef II., který se 1766 na Přebuzi zúčastnil mše a přespal na místní faře. Socha sv. Jana Nepomuckého na náměstí je náhradou za původní sochu, která na stejném místě historicky stávala. Sochu zhotovil sochař Roman Bílek z Vysoké Pece.
 
Dům č. 46 v Přebuzi je jeden z nejstarších objektů v západní části Krušnohoří. Venkovský dům č.46, původně dům č.72 býval zájezdním hostincem. zřejmě z období pozdního baroka, z poloviny 18. století. Takřka unikátně se dochovaly historické konstrukce objektu včetně výplňových prvků.
 

Přírodní krásy Přebuze – vrchoviště, vřesoviště a močály

Přebuz je jádrem Přírodního parku Přebuz s horskými smrčinami, loukami vrchovištními rašeliništi s reliktní květenou z doby ledové. Rozsáhlou oblastí o 90 ha je Přebuzské vřesoviště. Roste zde například borůvka bažinná, bříza trpasličí, prha arnika nebo prstenec listenatý a další. Dalším horským rašeliništěm s porosty kleče a význačnou květenou a zvířenou je Velký močál. Rašeliniště Haar se nachází poblíž bývalých Mlýnských Chalup. Souboru pěti drobných rašelinišť dominuje rašeliník prostřední a kleč blatka.

O rozsahu několik století trvajícího dolování svědčí pozůstatky důlního závodu i tzv. pinky – jamkovité nebo trychtýřovité prohlubně terénu, které vznikly zavalením vyrubaných podzemních prostor nebo povrchovým dobýváním nerostů. Nejvíc se jich dá nelézt v lesích na úpatí Čertovy hory ( 987m), ze kterého se za dobrého počasí naskýtá vynikající panoramatický výhled do Krušných hor a pěti dalších pohoří.

Aktuality z města

1. leden 2021 12:00

Objevte je, dokud je nikdo nezná: 50 důvodů, proč navštívit Krušné hory co nejdřív

Přebuz
Krušné hory, jejichž nejvyšší vrchol Klínovec se tyčí do výšky 1244 m n. m., se táhnou v délce sto třiceti kilometrů a nabízejí celou řadu pozoruhodných tradičních i turisticky dosud neobjevených míst. A přitom málokterá oblast Česka je tak romantická a tajemná jako právě Krušné hory. Pojďte s námi objevit jejich tajuplná zákoutí na odlehlých vrcholcích hor, v hlubokých lesích i v krušnohorském podhůří, která můžete navštívit pěšky, na lyžích a v létě pak na kole.
Zbytky cínových dolů v Krušných horách

Zbytky cínových dolů v Krušných horách

Přebuz, Západočeské lázně
Zaniklá obec Rolava

Zaniklá obec Rolava

Přebuz, Západočeské lázně
Přírodní park Přebuz

Přírodní park Přebuz

Přebuz, Západočeské lázně